Yleistä Ajankohtaista Tapahtumakalenteri Avoimet työpaikat Vaalit Päätöksenteko Yleishallinto Sivistystoimi Kirjasto Vapaa-aika Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Rakentaminen ja ympäristö Kaavoitus Yritykset Linkit Kriisin sattuessa Palautelomake

Yleishallinto

Yleishallinto  

Yleishallinto-osaston tehtävänä on
-järjestää kunnan päätöksenteko- ja hallintopalvelut luotettavasti, varmasti ja taloudellisesti
-tuottaa kunnan tarvitsemat siivous- ja ruokahuoltopalvelut
-järjestää kuntalaisille maaseutu- ja edunvalvontapalvelut (ent. holhoustoimi)
-järjestää ja koordinoida asuntotointa, elinkeinotoimen palveluja sekä kaavoitusta ja muuta maankäytön ohjausta.

Yleishallinto-osaston osastopäällikkö on hallintojohtaja.