Yleistä Ajankohtaista Tapahtumakalenteri Avoimet työpaikat Vaalit Päätöksenteko Yleishallinto Sivistystoimi Kirjasto Vapaa-aika Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Rakentaminen ja ympäristö Kaavoitus Yritykset Linkit Kriisin sattuessa Palautelomake

Tekninen toimi

TEKNINEN TOIMI

Tekninen toimi hankkii kunnan kiinteistöjen ja infrastruktuurin ylläpidon palvelut sekä rakennuttaa teknisen toimen hankkeet.

Vs. tekninen johtaja Antti Kailio työskentelee Askolan kunnan palveluksessa viranhaltijana tekniseen toimeen liittyvissä tehtävissä. Tekninen johtaja toimii myös esittelijänä teknisessä lautakunnassa sekä teknisen toimen osastopäällikkönä.

vs. tekninen johtaja Antti Kailio
puh. 0400 775 527
etunimi.sukunimi@askola.fi

Coor ja Askolan kunnan välinen sopimus käsittää kunnan kiinteistöjen sekä vesi- ja jätehuollon järjestelmien ylläpidon. Näiden lisäksi Coor vastaa kunnan hallinnoimien teiden, katujen, hiihtolatujen ja urheilukenttien ylläpidosta. Coor vastaa kiinteistöjen ja kunnallistekniikan hoidosta Askolan kunnassa. Teknisen toimen palveluja koskevissa asioissa suositellaan olemaan tarvittaessa suoraan yhteydessä Coorin asiakaspalveluun.