Yleistä Ajankohtaista Tapahtumakalenteri Avoimet työpaikat Vaalit Päätöksenteko Yleishallinto Sivistystoimi Kirjasto Vapaa-aika Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Rakentaminen ja ympäristö Kaavoitus Yritykset Linkit Kriisin sattuessa Palautelomake

Työllistäminen

 

Askola-lisä yrityksille ja yhdistyksille työttömien työllistämiseen

Askolan kunta tukee vuonna työttömien henkiöiden työllistämistä yhdistyksiin ja yrityksiin. Tuen määrä on 225 euroa / kk/hlö, kesto enimmillään kahdeksan kuukautta. Tukea voidaan maksaa enintään kahdesta työnantajan työllistämästä henkilöstä kerrallaan.

Kuntakohtaisen työllistämistuen maksamisen yleiset edellytykset ovat seuraavat:

* työllistettävä on kunnan työllisyystoimenpiteiden kohderyhmään kuuluva (askolalainen pitkäaikaistyötön, joka on Kelalle maksettavan työmarkkinaosuuden piirissä tai alle 25-vuotias työtön askolalainen)
* työnantajalla on päätös palkkatuen maksamisesta 
* tukea voidaan maksaa enintään kahdesta työnantajan työllistämästä kerrallaan
* kuntakohtaista työllistämistukea voidaan maksaa uuden henkilön työllistämiseen myös, jos edellisen työllistetyn työsuhde on päättynyt työllistetystä johtuvasta syystä
* työnantaja toimittaa asiasta pyydetyt selvitykset (kts.liite)
* Askola-lisää ei myönnetä sellaiseen työsuhteeseen, josta työntekijä on irtisanottu 6 kuukauden sisällä

Lisätietoja antaa
Perusturvajohtaja 
p. 040 7109 119

Liitetiedostot:Askola-lisä – hakemus (pdf, tulosta ja täytä)
Askola-lisä - ohje