Yleistä Ajankohtaista Tapahtumakalenteri Avoimet työpaikat Vaalit Päätöksenteko Yleishallinto Sivistystoimi Kirjasto Vapaa-aika Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Rakentaminen ja ympäristö Kaavoitus Yritykset Linkit Kriisin sattuessa Palautelomake

Etsivä nuorisotyö

 Etsivä nuorisotyö Askolan kunnassa

 

Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tavoittaa tuen tarpeessa oleva 15-29-vuotias nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. 

 

Nuori voi itse hakeutua etsivän nuorisotyön pariin.  Apua voivat pyytää myös nuoren lähipiirin aikuiset tai toiset nuoret. Tietyillä viranomaisilla on velvollisuus salassapitosäännösten estämättä luovuttaa tuen tarpeessa olevan nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot etsivää nuorisotyötä varten. Askolassa tiedot luovutetaan suoraan etsivän nuorisotyön työntekijälle.

Käytännössä etsivässä nuorisotyössä

   - tavataan nuorta sovitusti, tarvittaessa jalkautuen sinne, minne nuoren on helpoin tulla
   - autetaan nuorta itsensä hoitamisessa ja tuetaan kokonaisvaltaista hyvinvointia
   - kuljetaan rinnalla, tehdään yhdessä, ei puolesta
   - autetaan asioiden hoitamisessa, työ- tai opiskelupaikan tai harrastusten etsimisessä 
   - ollaan tavoitettavissa resurssien mukaan esim. kouluilla ja nuorten kokoontumispaikoissa 

Etsivän nuorisotyön palvelu on maksutonta, luottamuksellista ja se perustuu vapaaehtoisuuteen.

Työntekijöiden kanssa voi keskustella mistä tahansa mieltä askarruttavasta asiasta.

 

Ota yhteyttä!

Miia Oksanen                                                          Anja Mäenrinta
Etsivä Nuorisotyö                                                    Etsivä Nuorisotyö
p. 040 7109 111                                                      p. 040 7109 186
miia.oksanen@askola.fi                                            anja.maenrinta@askola.fi