Yleistä Ajankohtaista Tapahtumakalenteri Avoimet työpaikat Vaalit Päätöksenteko Yleishallinto Sivistystoimi Kirjasto Vapaa-aika Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Rakentaminen ja ympäristö Kaavoitus Yritykset Linkit Kriisin sattuessa Palautelomake

Perhetyö

Kohtaatko haasteita vanhempana olemisessa, rajojen asettamisessa, erotilanteessa, perheen vuorovaikutussuhteissa tai omassa jaksamisessa? Valvottaako lapsesi öisin tai kaipaatko lisää keinoja teini-ikäisesi kanssa?

Askolan kunnan perhetyö tarjoaa maksuttomia ja luottamuksellisia palveluita eri elämäntilanteissa oleville askolalaisille lapsiperheille. Tavoitteellisen keskustelun avulla on mahdollista vahvistaa perheen omia voimavaroja, löytää ratkaisuja pulmiin ja saavuttaa arjessa toivottuja muutoksia.

Keskustelun lisäksi perhetyön työmuotoina ovat esimerkiksi toiminnalliset menetelmät ja vertaisryhmätyöskentely. Työmuodoista ja tavoitteista sovitaan yhdessä perheen kanssa.

Älä jää yksin huolesi kanssa.
Soita tai laita meille sähköpostia!

Perheohjaajien yhteystiedot:

Tanja Lehtikuusi p. 040 7109 115,  tanja.lehtikuusi@askola.fi

Noora Kaukiainen, p. 040 7109 120, noora.kaukiainen@askola.fi


Lapsiperheiden kotipalvelu 

Kotipalvelua voi hakea esimerkiksi uupumuksen, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn tai vaikean perhe- tai elämäntilanteen perusteella.

Askolassa lapsiperheiden lyhytaikainen kotipalvelu toteutetaan ostopalveluna palvelusetelillä. 

Lapsiperheiden kotipalvelu antaa tukea vanhemmuuteen ja arjessa selviytymiseen auttamalla lasten- ja kodinhoidossa, esim. siivouksessa, ruuanlaitossa, vaatehuollossa. 

Lapsiperheiden kotipalvelua voit tiedustella p. 040 7109 115 tai 040-7109 120


 

Lapsiperheiden omaishoidon tuki

Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos henkilö tarvitsee alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan omainen tai läheinen täysi-ikäinen henkilö, jonka terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia.

Lasten ja nuorten tuen tarpeen arvioinnissa huomioidaan lapsen/nuoren ikätasoa vastaava päivittäisen hoivan, huolenpidon, ohjauksen ja valvonnan tarve. Lisäksi arvioidaan liikuntakykyä, kommunikaatiotaitoja sekä hoitotoimenpiteiden tarvetta. Lapsen hoitotyön sitovuutta arvioitaessa verrataan tilannetta saman ikäisten terveiden lasten tarvitsemaan hoitoon ja huolenpitoon. Päätöksen teon tukena käytetään lääkärinlausuntoja sekä muita hoitoisuuteen liittyviä lausuntoja.

Omaishoidon tukea haetaan ilmoitus sosiaalipalvelujen tarpeesta- lomakkeella.

Tiedustelut ja yhteydenotot p. 040-7109 115