Yleistä Ajankohtaista Tapahtumakalenteri Avoimet työpaikat Vaalit Päätöksenteko Yleishallinto Sivistystoimi Kirjasto Vapaa-aika Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Rakentaminen ja ympäristö Kaavoitus Yritykset Linkit Kriisin sattuessa Palautelomake

Kuntavaalit 2017

Tärkeimmät päivämäärät vuoden 2017 kuntavaaleissa:

Vaalipäivä sunnuntai 9.4.2017
Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.-4.4.
Ennakkoäänestys ulkomailla 29.3.-1.4.
Ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 9.3.
Ehdokashakemukset jätettävä viimeistään tiistaina 28.2. ennen klo 16
Äänioikeustiedot määräytyvät perjantaina 17.2. ja äänioikeusrekisteri perustetaan viimeistään 22.2.

Lue lisää Kuntavaleista sivuilta: www.vaalit.fi

KUNTAVAALIT 2017

Askolan kunnassa sunnuntaina 9.4.2017 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan 1.6.2017 alkavaksi nelivuotiskaudeksi kaksikymmentäseitsemän (27) valtuutettua ja heidän varajäsenensä.

Vaaliasiakirjojen toimittaminen

Ehdokkaita kuntavaaleissa voivat asettaa puoluerekisterissä olevat puolueet sekä äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset. Puolueen ja valitsijayhdistyksen tulee toimittaa ehdokashakemuksensa sekä ilmoitus vaaliliitosta ja yhteislistasta Askolan kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.2.2017 ennen kello 16.00. Vaaliasiamiesten toimittamia ehdokashakemuksia ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Tuija Saloranta tai tämän varahenkilö Maina Anttilainen, os. Askolantie 30, Askola. 

Vaalipäivän äänestyspaikat

Äänestyspaikat ovat Askolan kunnassa äänestysalueittain seuraavat:

001 Keskinen äänestysalue: Askolan kunnanvirasto, osoite Askolantie 30, 07500 Askola;

002 Läntinen äänestysalue: osoite Monninkylän koulu, Pornaistentie 5, 07230 Monninkylä;

003 Itäinen äänestysalue: Särkijärven koulu, osoite Myrskyläntie 379, 07590 Huuvari.

Vaalihuoneistot ovat vaalipäivänä avoinna kello 9.00 – 20.00.

Äänestyspaikka on ilmoitettu äänioikeutetulle lähetetyllä ilmoituskortilla. Kaikista vaaleihin liittyvästä saa tietoa myös valtakunnallisesta kansalaisille tarkoitetusta maksuttomasta vaalipalvelunumerosta 0800 9 4770 ja oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 29.3.- 4.4.2017 seuraavissa paikoissa:

Kunnanvirasto, Askolantie 30, 07500 Askola on ennakkoäänestystä varten avoinna seuraavasti:

-ma – ke: klo 09.00 - 15.00, to: klo 09.00 - 17.00, pe: klo 09.00 - 14.00 ja la-su: klo 11.00 - 14.00

Palvelukeskus Mäntyrinne, Mäntyrinteentie 4b, 07500 Askola to 30.3. klo 13 - 14.30

Monninkylän kirjasto, Helkamäentie 32, 07230 Monninkylä, kirjaston aukioloaikoina eli:

- ma ja pe:, klo 10-15 ja ti klo 13.00 - 19.00

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä (ajokortti, passi tai muu vastaava asiakirja). Henkilö, jolla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksuttoman väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestystä haluavan äänestäjän tai hänen avustajansa on ilmoitettava tästä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.00. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksen yhteydessä. 

Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella, joka lähetetään niille äänestäjille, jotka edellisissä vaaleissa ovat äänestäneet kotona. Lomakkeita saa myös Askolan kunnanvirastolta, os. Askolantie 30, 07500 Askola tai tilaamalla keskusvaalilautakunnan sihteeriltä puhelimella numerosta 040 719 5069 sekä sähköpostitse osoitteesta tuija.saloranta@askola.fi.