Yleistä Ajankohtaista Tapahtumakalenteri Avoimet työpaikat Vaalit Päätöksenteko Yleishallinto Sivistystoimi Kirjasto Vapaa-aika Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Rakentaminen ja ympäristö Kaavoitus Yritykset Linkit Kriisin sattuessa Palautelomake

Lastenneuvola

Lastenneuvola

Lastenneuvolan palveluiden piiriin kuuluvat kaikki alle kouluikäiset lapset. Lastenneuvolatyön tavoite on vanhemmuuden tukeminen, lasten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja mahdollisten sairauksien ja häiriöiden varhainen tunnistaminen ja hoitoon ohjaus. lastenneuvola huolehtii allekouluikäisten rokottamisesta.

Lastenneuvolassa lapsi/perhe käy suunnitellun yksilöllisen seuranta ja hoitosuunnitelman mukaisesti. lapsi käy terveydenhoitajan vastaanotolla alle vuodenikäisenä keskimäärin 10 kertaa ja sen jälkeen vuosittain tarpeen mukaan, kuitenkin niin, että lapsen yksilöllinen kasvu ja kehitys sekä perheen omat tarpeet määrittävät neuvolakäynnit.

Leikki-ikäisen lapsen neuvolakäyntiin kuuluvat vanhempien haastattelu, erilaisten tehtävien teettäminen lapsella, sekä ns. erilaiset seulontatutkimukset (näkö, kuulo, kasvu jne) Tutkimusten avulla pyritään saamaan kokonaiskuva lapsen kasvusta ja kehityksestä sekä lapsen ollessa lähellä kouluikää kouluvalmiudesta.

Lastenneuvolasta voidaan lapsi tarpeen mukaan lähettää jatkotutkimuksiin esim. lastenpoliklinikalle, toiminta-,  fysio-, ja puheterapiaan. lastenneuvolassa tehdään myös moniammatillista yhteistyötä kunnan eri sektoreiden kanssa esim. päivähoito. Lastenneuvolassa vanhemmat voivat keskustella lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvistä kysymyksistä ja ongelmatilanteista.

Askolan lastenneuvola 
Terveystie 1, 07500 Askola

terveydenhoitaja Päivi Pitkänen, puhelinaika arkisin klo 12-13,  puh. 040 354 9359 

terveydenhoitaja Kaarina Järvenpää (Monninkylän alue)  puhelinaika arkisin klo 12-13 puh. 040 7146 703