Yleistä Ajankohtaista Tapahtumakalenteri Avoimet työpaikat Vaalit Päätöksenteko Yleishallinto Sivistystoimi Kirjasto Vapaa-aika Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Rakentaminen ja ympäristö Kaavoitus Yritykset Linkit Kriisin sattuessa Palautelomake

Vesi- ja viemärilaitokset


Kiinteistön omistajan vaihdos
1. Edellinen omistaja ilmoittaa:
- kiinteistön osoite
- omistuksen vaihtopäivä
- vesimittarin lukema vaihtopäivältä
- loppulaskun osoite
- puhelinnumero

2. Uusi omistaja ilmoittaa seuraavat tiedot:
- kiinteistön osoite
- kiinteistön omistajan nimija yhteystiedot
- laskutusosoite, mikäli eri kuin kiinteistön osoite
- vesimittarin lukema ja vaihtopäivä

Liittymissopimus ja käytännön työt 

 

Vesihuoltolaitoksen yleiset liittymisehdot
Vesihuoltolaki voimaan 1.3.2001 lukien

Vesihuoltolaki

Vesihuollolla tarkoitetaan laissa talousveden toimittamista sekä jäteveden ja hule- ja perustusten kuivatusvesien poisjohtamista ja käsittelyä. Vesihuoltolakia sovelletaan asutuksen sekä, jollei toisin säädetä, asutukseen rinnastettavan vapaa-ajanasutuksen sekä elinkeinotoiminnan vesihuoltoon. Lain keskeiset vaikutukset ja tavoitteet ovat seuraavat:

  • laki kumoaa yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain sekä jätevesimaksulain,
  • yhdenmukaistaa talousveden toimittamisen ja jäteveden poisjohtamisen sääntelyn
  • molempien perustaksi yksityisoikeudellinen sopimus,
  • molemmista perittävien maksujen yleisistä perusteista säädetään uudessa laissa,
  • laki selkeyttää kiinteistön omistajan, vesihuoltolaitoksen ja kunnan vastuita vesihuollon järjestämisestä,
  • laki lisää vesihuoltolaitoksen talouden ja maksujen läpinäkyvyyttä sekä
  • laki lisää kuluttajansuojaa.


Tekninen lautakunta on kokouksessaan päättänyt esittää Askolan kunnan vesi- ja viemärilaitoksien toiminta-alueiksi karttaliitteiden mukaisia alueita.

 

Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta- ja tarvealueet

Vesilaitos:

liite 1: Monninkylä

liite 2: Kirkonkylä-Vakkola

liite 3: Vahijärvi

liite 4: Onkimaa

liite 5: Huuvari

- liite 6: Tiilää

- liite 7: Juornaankylä

 Viemärilaitos:

- liite 1: Vahijärvi

- liite 2: Monninkylä

- liite 3: Onkimaa

- liite 4: Onkimaa

- liite 5: Kirkonkylä-Vakkola

 


VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA
Askolan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 28.1.2010 hyväksynyt Askolan kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman.

Kehittämissuunnitelma

 


VESI- JA JÄTEVESITAKSAT

Taksat

 

käyttömaksu                31.3.2016 saakka     1.4.2016 alkaen

vesi       €/m3          1,40 + alv   1,47 + alv

jätevesi  €/ m3         2,15 + alv             2,26 + alv

 

perusmaksu €/v

vesi TAI jätevesi         77,72 + alv             81,61 + alv

vesi JA jätevesi            109,00 + alv           114,45 + alv

lepäävä liittymä            65,40 + alv             68,67 + alv