Yleistä Ajankohtaista Tapahtumakalenteri Avoimet työpaikat Vaalit Päätöksenteko Yleishallinto Sivistystoimi Kirjasto Vapaa-aika Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Rakentaminen ja ympäristö Kaavoitus Yritykset Linkit Kriisin sattuessa Palautelomake

Maksut terveyskeskuksessa

TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT 2017 

Lääkärin vastaanottokäynnin vuosimaksu 41,70 €

Vuosimaksu peritään ensimmäisellä käynnillä kalenterivuoden aikana lääkärin vastaanotolla 18 vuotta täyttäneiltä. Ellei potilas suorita vuosimaksua peritään 20,90 € / jokainen käyntikerta. 

Hoitajan vastaanottokäynnin vuosimaksu 41,70 €. Vuosimaksu peritään ensimmäisellä käynnillä kalenterivuoden aikana 18 vuotta täyttäneiltä. Ellei potilas suorita vuosimaksua peritään 11,50 € / jokainen käyntikerta 

Käyttämättä ja peruuttamatta jäänyt vastaanottoaika ( lääkäri- ja hoitajavastaanotot ) 51,40 €

Fysioterapeutin vastaanoton käyntimaksu 11,50 €

Sarjassa annettava hoito 11,50€

Haavan hoito 11,50 €

Asiakasmaksukatto vuonna 2017 on 691,00 €

Lääkärin todistukset:

Lääkärin tai hammaslääkärin todistus 51,40 €

Ajokorttitodistus 61,80 €

B-lausunto erityiskorvattavista lääkkeistä on perusterveydenhuollossa asiakkaalle maksuton. 

Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 13.12.2016/Pykälä 89