Yleistä Ajankohtaista Tapahtumakalenteri Avoimet työpaikat Vaalit Päätöksenteko Yleishallinto Sivistystoimi Kirjasto Vapaa-aika Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Rakentaminen ja ympäristö Kaavoitus Yritykset Linkit Kriisin sattuessa Palautelomake

Avoimet työpaikat

Olemme yli 5000 asukkaan kasvava kunta Itä-Uudellamaalla, vain noin 45 minuutin ajomatkan päässä Helsingistä Porvoon Naapurissa. Meillä on hyvä asua ystävällisessä, rauhallisessa ja luonnonläheisessä ympäristössä, mutta työnteko onnistuu myös kauempaa. Arvojamme ovat elinvoimaisuus, edistyksellisyys ja ennakkoluulottomuus. Kunta on savuton työnantaja.

 

 


 

HAETTAVANA PERHEOHJAAJA/ SOSIAALIOHJAAJA

Katso hakuilmoitus tästä

 


 

Haemme nyt Askolan kouluun

Erityisopettajaa määräaikaiseen virkaan (nro 1230) ajalle 1.8.2017 – 31.7.2018

Askolan koulussa opiskelee 7-9 luokilla n.280 oppilasta.

Opetuksen painopiste on pienluokkaopetuksessa. Arvostamme hyvää yhteistyökykyä, aktiivista ja osallistuvaa työotetta, sekä halua koulun ja opetuksen monipuoliseen kehittämiseen. 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Kelpoisuuden lisäksi arvostamme hakijan halua ja kykyä yhteistyöhön sekä opetuksen kehittämiseen. Vuorovaikutustaidot, joustavuus sekä soveltuvuus työyhteisöön vaikuttavat valintapäätökseen. Palkkaus määräytyy kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukaan. 

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista esitettävä hyväksyttävä Askolan kunnan työterveyshuollon työhöntulotarkastuksen todistus terveydentilastaan ja lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävä täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla. Askolan kunta on savuton työnantaja. 

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi, työavaimella 145438. Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa sivistyslautakunnalle osoitteeseen Askolan kunta, Askolantie 30, 07500 Askola, kuoreen merkintä Työavain 145438, viimeistään 21.7.2017 klo 15.00 mennessä. Haastattelut pidetään viikolla 31 (31.7. alkaen).Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta. Aikaisemmin hakeneet huomioidaan.

Lisätietoja antaa:

rehtori Kaija Impola-Peltomaa puh. 040-710 9167. 


Haemme Kotihoitoon 

Lähihoitajan sijaista ajalle 12.6.2017-27.8.2017, 

Mahdollisesti jatkoa työsopimukselle tämänkin jälkeen. Myös keikkatyöluontoisesti on mahdollista sopia työvuoroja.  Kotihoidossa lähihoitajan työ on itsenäistä ja vaatii päätöksentekokykyä nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Lähihoitaja työskentelee asiakkaiden kotona, avustaen asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa. Lähihoitajan tehtäviin kuuluu asiakkaiden ravitsemuksesta, hygieniasta sekä lääkehoidosta huolehtiminen. Askolan kotihoidossa on käytössä LOVE-lääkehoito tentti sekä lääkehoidon näytöt.

Lisätietoja antaa:

Kotihoidon ohjaaja Linda Andergård puh. 0400-789318

Kelpoisuusehdot: 

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto. Myös hoitoalaa opiskelevat huomioidaan.

Työsuhteeseen liittyviä tietoja: 

Tehtävän aloitus: 12.6.2017 tai sopimuksen mukaan 

Sopimusala: Määräytyy ao. KVTES:n mukaan 

Tehtäväkohtainen palkka: 2119,24 euroa / kuukaudessa 

Työaika: 116 tuntia 15 minuuttia kolmessa viikossa 

Koeaika: puolet määräaikaisen sopimuksen pituudesta, maksimissaan 6kk 

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi haku työavaimella 143863. Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa osoitteeseen Askolan kunta Palvelukeskus Mäntyrinne, Mäntyrinteentie 4 A, 07500 Askola. Kuoreen merkintä ”143863”. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.


Askolan kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi

Lukion englannin ja ranskan kielen lehtorin virka ajalle 1.8.2017 – 31.7.2018 

Lukion englannin ja ranskan kielen lehtorin virka Askolan lukiossa 1.8.2017 alkaen

Askolan lukiossa on noin 130 opiskelijaa. Askolan lukio on yleislukio, joka pystyy tarjoamaan opiskelijoilleen yksilöllisen ja turvallisen oppimisympäristön. Lukio on edistyksellinen mm. tieto- ja viestintätekniikassa ja kansainvälisessä toiminnassa. 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetuksen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1998/986) mukaan. Hakijalta edellytetään valmiutta digitaalisten oppimateriaalien ja sähköisten koejärjestelyjen käyttöön. Pääpaino on englannin kielen opetuksessa. 

Valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä Askolan kunnan työterveyshuollon työhönottotarkastuksen todistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Virka täytetään 6 kuukauden koeajalla. 

Hakeminen ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi, haku työavaimella 143850. Hakija voi lähettää myös kirjallisen hakemuksen osoitteella: Askolan kunta, sivistyslautakunta, Askolantie 30, 07500 Askola, kuoreen merkintä Työavain: 143850 viimeistään 22.6.2017 klo 12.00 mennessä. Hakemuksen liitteeksi skannataan kelpoisuutta osoittavat todistukset. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Lisätiedot: 

Askolan lukion rehtori Esa Honkaniemi, p. 040 7146 706, esa.honkaniemi@eduaskola.fi


 

 

 

HANKI LEIPÄSI ASKOLASTA

Halutessasi voit myös jättää sähköisesti avoimen hakemuksen, niin otamme tarvittaessa yhteyttä. Askolan kunta rekrytoi tarvittaessa eri alojen ammattilaisia sijaisuuksiin tai vakinaisiin virkoihin ja tehtäviin. Avoimia hakemuksia ei oteta huomioon edellä mainituissa hauissa vaan niistä tiedotetaan esimiehiä, jotka voivat olla yhteydessä hakemuksen jättäneisiin henkilöihin kun on pikaista tarvetta lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. 

 

Logo

Haemme nyt terveyskeskuksen avosairaanhoidon vastaanotolle

 

Terveydenhoitajaa/sairaanhoitajaa vakituiseen toimeen

 

Tehtäväkuvaus:

Terveydenhoitajan/sairaanhoitajan tehtävät ehkäisyneuvolan ja avosairaanhoidon vastaanotolla. Työ sisältää hoitajan itsenäisen ajanvaraus- ja päivystysvastaanoton pitämistä sekä hoidon tarpeen arviointia.

 

Ehkäisyneuvolassa ja avosairaanhoidon vastaanotolla työskentely edellyttää laaja-alaista hoitotyön osaamista ja itsenäistä päätöksentekoa. Luemme eduksi monipuolisen kokemuksen edellä mainituista tehtävistä sekä Effica-tietojärjestelmän osaamisen. Odotamme sinulta kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä vuorovaikutustaitoja ja joustavuutta. Tarjoamme sinulle kehittämismyönteisen, moniammatillisen tiimin tuen. 

 

Kelpoisuusehdot:

Hakijalta edellytetään terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan tutkintoa. 

Lisäksi kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus sekä kokemusta avosairaanhoidon vastaanottotyöstä.

 

Työsuhteeseen liittyviä tietoja:

Tehtävän aloitus 1.3.2017 tai sopimuksen mukaan.

Sopimusala: Määräytyy ao. KVTES:n mukaan

Työaika: 38,75 tuntia viikossa. Työ on pääsääntöisesti päivätyötä.

Palkkaus KVTES:n mukainen

 

Lisätietoja antaa:

Osastonhoitaja Satu Kanerva p. 040 7109 215 tai satu.kanerva@askola.fi 

 

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi haku työavaimella 126988. Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa 10.2.2017 klo 15.00 mennessä Askolan terveyskeskus, Terveystie 1, 07500 Askola. Kuoreen merkintä ”Työavain 126988”. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.