Yleistä Ajankohtaista Tapahtumakalenteri Avoimet työpaikat Vaalit Päätöksenteko Yleishallinto Sivistystoimi Kirjasto Vapaa-aika Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Rakentaminen ja ympäristö Kaavoitus Yritykset Linkit Kriisin sattuessa Palautelomake

Avoimet työpaikat

Olemme yli 5000 asukkaan kasvava kunta Itä-Uudellamaalla, vain noin 45 minuutin ajomatkan päässä Helsingistä Porvoon Naapurissa. Meillä on hyvä asua ystävällisessä, rauhallisessa ja luonnonläheisessä ympäristössä, mutta työnteko onnistuu myös kauempaa. Arvojamme ovat elinvoimaisuus, edistyksellisyys ja ennakkoluulottomuus. Kunta on savuton työnantaja.

 


Haemme nyt Askolan kouluun
Laaja-alaista erityisopettajaa viransijaisuuteen (nro 1228) ajalle 1.8.2017 – 31.7.2018
Askolan koulussa opiskelee 7-9 luokilla n.280 oppilasta.
Laaja-alainen erityisopettaja vastaa yleisen, tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden osa-aikaisesta erityisopetuksesta. Arvostamme hyvää yhteistyökykyä, aktiivista ja osallistuvaa työotetta, sekä halua koulun ja opetuksen monipuoliseen kehittämiseen. 
Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Kelpoisuuden lisäksi arvostamme hakijan halua ja kykyä yhteistyöhön sekä opetuksen kehittämiseen. Vuorovaikutustaidot, joustavuus sekä soveltuvuus työyhteisöön vaikuttavat valintapäätökseen. Palkkaus määräytyy kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukaan. 
Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista esitettävä hyväksyttävä Askolan kunnan työterveyshuollon työhöntulotarkastuksen todistus terveydentilastaan ja lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävä täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla. Askolan kunta on savuton työnantaja. 
Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi, työavaimella 141516. Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa sivistyslautakunnalle osoitteeseen Askolan kunta, Askolantie 30, 07500 Askola, kuoreen merkintä Työavain 141516, viimeistään 5.6.2017 klo 15.00 mennessä. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta. 
Lisätietoja antaa:
rehtori Kaija Impola-Peltomaa puh. 040-710 9167. 

Haemme

 

Psykologia vakituiseen toimeen 1.8.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan

Tehtävänkuvaus:

Psykologin vastuualueena ovat lapset ja nuoret ja heidän perheensä. Psykologi työskentelee sekä kouluilla et-tä terveyskeskuksessa myös aikuisväestön kanssa. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää verkosto- ja tiimityötaitoja. Tehtäväkenttä on monipuolinen ja se edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja toisaalta kykyä toimia tiimin jäsenenä.

Kelpoisuusehdot:

Laillistetun psykologin kelpoisuus sekä hyvä suomenkielen suullinen ja kirjallinen taito. Arvostamme yhteis-työkykyä, kehittämismyönteistä työotetta, aloitteellisuutta ja kokemusta työskentelystä lasten ja nuorten kanssa. Tarjoamme haasteellisen työn, moniammatillisen ja toiminnallisia työtapoja vahvasti kehittävän työ-yhteisön tuen.

Valinta suoritetaan ehdollisena ja toimeen valitun tulee esittää hyväksyttävä Askolan kunnan työterveyshuol-lon työhöntulotarkastuksen todistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan sel-vittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun hän on ottanut toimen vastaan sillä uhalla, että valinta muussa tapauksessa raukeaa. Työsuhteen alussa on 6 kk koeaika.

Työsuhteeseen liittyviä tietoja:

Tehtävän aloitus: 1.8.2017 tai sopimuksen mukaan 

Tehtäväkohtainen palkka: määräytyy KVTES:n mukaan

Lisätietoja antaa: Karl Lönnberg, johtava lääkäri maanantaisin ja perjantaisin klo 8.-15.30 p. 0407109203, karl.lonnberg@askola.fi tai  Ilona Lehtinen, perusturvajohtaja, virka-aikana p. 0407109119, ilo-na.lehtinen@askola.fi

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi haku työavaimella 141095 . Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa perusturvalautakunnalle osoitteeseen Askolan kunta, Perusturvalautakunta, Askolantie 30, 07500 Askola viimeistään 1.6.2017 klo 14.00 mennessä. Kuoreen merkintä Työavain 141095. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.Askolan kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi 

Koulunkäyntiavustajan toimi ajalle 7.8.2017 – 3.6.2018

Koulunkäyntiavustaja (30 h/vko) yleisopetuksen luokkiin Monninkylän kouluun. Monninkylän koulussa toimii yleisopetuksen luokat 1- 6, noin 180 oppilasta ja koululla on kolme erityisen tuen oppilaille tarkoitettua pienryhmää. Kelpoisuusvaatimuksena on koulunkäyntiavustajan tai muu vastaava tutkinto. Hakijalta toivotaan hyviä vuorovaikutustaitoja, vastuullisuutta ja joustavuutta toimia koulun arjessa. Tehtäväkohtainen palkka määräytyy KVTES:in mukaan.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry.fi -sivujen kautta. Hakuaika päättyy 29.5.2017 klo 15 mennessä. Hakija voi myös lähettää kirjallisen hakemuksen osoitteella Askolan kunta, Sivistystoimi, Askolantie 30, 07500 Askola. Kuoreen merkintä ”koulunkäyntiavustaja”. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset. Alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävä täytetään kuuden (6) kuukauden koealalla. Askolan kunta on savuton työnantaja. Lisätietoa kunnasta: www.askola.fi

Lisätiedot: Rehtori Anu Hovilehto, 040 7189 429, anu.hovilehto@eduaskola.fi


Askolan kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi

Luokanopettajan tehtävä tuntiopettajuutena ajalle 1.8.2017 - 31.7.2018 Monninkylän kouluun

Monninkylän koulussa on lukuvuonna 2017 - 2018 kahdeksan perusopetuksen ryhmää ja kolme erityisopetuksen pienryhmää. Oppilaita on noin 180.

Hakijalta edellytetään osaamista alkuopetuksesta. Haettavana olevan tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää yhteistyökykyä, aktiivista ja osallistuvaa työotetta sekä halua koulun ja opetuksen monipuoliseen kehittämiseen. 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Virkaan/tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä Askolan kunnan työterveyshuollon työhöntulotarkastuksen todistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen virkasuhteen aloittamista. Virka/tehtävä täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla.

Hakuaika päättyy 29.5.2017 klo 15 mennessä. Hakija voi lähettää kirjallisen hakemuksen osoitteella Askolan kunta, Sivistystoimi, Askolantie 30, 07500 Askola. Kuoreen merkintä ”140501”. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset. Alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Askolan kunta on savuton työnantaja. Lisätietoa kunnasta: www.askola.fi

Lisätiedot: Rehtori Anu Hovilehto, 040 7189 429, anu.hovilehto@eduaskola.fi


Askolan kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi 

Luokanopettajan tehtävä tuntiopettajuutena ajalle 1.8.2017 - 31.7.2018, Kirkonkylän kouluun

Kirkonkylän koulussa on lukuvuonna 2017 - 2018 seitsemän 1- 6. luokkien perusopetuksen ryhmää ja oppilaita noin 140. Hakijalta edellytetään osaamista alkuopetuksesta sekä yhdysluokkaopetuksesta (1-2 lk). Haettavana olevan tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää yhteistyökykyä, aktiivista ja osallistuvaa työotetta sekä halua koulun ja opetuksen monipuoliseen kehittämiseen.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä Askolan kunnan työterveyshuollon työhöntulotarkastuksen todistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen virkasuhteen aloittamista. Tehtävä täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla. 

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry.fi -sivujen kautta. Hakuaika päättyy 29.5.2017 klo 15 mennessä. Hakija voi myös lähettää kirjallisen hakemuksen osoitteella Askolan kunta, Sivistystoimi, Askolantie 30, 07500 Askola. Kuoreen merkintä opettajahaku, nro 140497. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset. Alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. 

Askolan kunta on savuton työnantaja. Lisätietoa kunnasta: www.askola.fi

Lisätiedot: Rehtori Eeva Hanhivaara, 0400 872 706, eeva.hanhivaara@eduaskola.fi


Sivistystoimen toimialalla Askolan kunnan kirjastossa on haettavana

Kirjastonjohtajan virka 1.8.2017 alkaen toistaiseksi.

Askolan kirjastolaitos koostuu pääkirjastosta, joka toimii Askolan kirkonkylässä ja Monninkylän lähikirjastosta, joka sijaitsee Monninkylässä, Askolan lukion yhteydessä. Lisäksi kunnankirjasto huolehtii kunnan koulujen koulukirjastopalveluista. Lain yleisistä kirjastoista (1492/2016) 17 §:n mukaan kunnan kirjastolaitosta johtavalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi k orkeakoulututkinto, johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys kirjastojen tehtäviin ja toiminta.

Edellytämme kokemusta kirjasto- ja esimiestyöstä, kirjastoalan tuntemusta sekä kehittävää työotetta. Lisäksi edellytämme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, asiakaspalveluhenkisyyttä ja päätöksentekokykyä.  Arvostamme kokemusta kunta-alalta. Kirjastonjohtaja vastaa kirjaston palveluista ja niiden kehittämisestä, toiminnan suunnittelusta, taloudesta ja kokoelmatyöstä sekä hankinnoista, toimii kirjaston työntekijöiden lähiesimiehenä ja osallistuu asiakaspalveluun sekä muihin kirjaston työtehtäviin.  Työhön kuuluu ilta- ja viikonlopputyötä. Kirjastonjohtaja vastaa kunnan kulttuuripalveluiden hallinnoinnista ja kehittämisestä uuden kirjastolain hengessä. Askolan kirjastossa on mukava ja työstään innostunut työporukka.

Palkkaus KVTES:n mukaan. Viran hoitaminen edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta. Virassa sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Aikaisemmin hakeneet huomioidaan. 

Hakeminen ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry.fi -sivujen kautta, työavain 139814. Hakuaika päättyy 24.5.2017 klo 15 mennessä. Hakija voi myös lähettää kirjallisen hakemuksen osoitteella Askolan kunta, Sivistystoimi, Askolantie 30, 07500 Askola. Kuoreen merkintä kirjastonjohtaja. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset. Alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä Askolan kunnan työterveyshuollon työhöntulotarkastuksen todistus terveydentilastaan ennen virkasuhteen aloittamista.

Askolan kunta on savuton työnantaja. Lisätietoa kunnasta: www.askola.fi

Lisätietoja: kirjastonjohtaja Raija Penttinen, puh. 040 750 6975. raija.penttinen@askola.fi ja sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen, puh. 040 506 9547, pirkko.hynninen@askola.fi


 

HANKI LEIPÄSI ASKOLASTA

Halutessasi voit myös jättää sähköisesti avoimen hakemuksen, niin otamme tarvittaessa yhteyttä. Askolan kunta rekrytoi tarvittaessa eri alojen ammattilaisia sijaisuuksiin tai vakinaisiin virkoihin ja tehtäviin. Avoimia hakemuksia ei oteta huomioon edellä mainituissa hauissa vaan niistä tiedotetaan esimiehiä, jotka voivat olla yhteydessä hakemuksen jättäneisiin henkilöihin kun on pikaista tarvetta lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. 

 

Logo

Haemme nyt terveyskeskuksen avosairaanhoidon vastaanotolle

 

Terveydenhoitajaa/sairaanhoitajaa vakituiseen toimeen

 

Tehtäväkuvaus:

Terveydenhoitajan/sairaanhoitajan tehtävät ehkäisyneuvolan ja avosairaanhoidon vastaanotolla. Työ sisältää hoitajan itsenäisen ajanvaraus- ja päivystysvastaanoton pitämistä sekä hoidon tarpeen arviointia.

 

Ehkäisyneuvolassa ja avosairaanhoidon vastaanotolla työskentely edellyttää laaja-alaista hoitotyön osaamista ja itsenäistä päätöksentekoa. Luemme eduksi monipuolisen kokemuksen edellä mainituista tehtävistä sekä Effica-tietojärjestelmän osaamisen. Odotamme sinulta kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä vuorovaikutustaitoja ja joustavuutta. Tarjoamme sinulle kehittämismyönteisen, moniammatillisen tiimin tuen. 

 

Kelpoisuusehdot:

Hakijalta edellytetään terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan tutkintoa. 

Lisäksi kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus sekä kokemusta avosairaanhoidon vastaanottotyöstä.

 

Työsuhteeseen liittyviä tietoja:

Tehtävän aloitus 1.3.2017 tai sopimuksen mukaan.

Sopimusala: Määräytyy ao. KVTES:n mukaan

Työaika: 38,75 tuntia viikossa. Työ on pääsääntöisesti päivätyötä.

Palkkaus KVTES:n mukainen

 

Lisätietoja antaa:

Osastonhoitaja Satu Kanerva p. 040 7109 215 tai satu.kanerva@askola.fi 

 

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi haku työavaimella 126988. Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa 10.2.2017 klo 15.00 mennessä Askolan terveyskeskus, Terveystie 1, 07500 Askola. Kuoreen merkintä ”Työavain 126988”. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.