Yleistä Ajankohtaista Tapahtumakalenteri Avoimet työpaikat Vaalit Päätöksenteko Yleishallinto Sivistystoimi Kirjasto Vapaa-aika Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Rakentaminen ja ympäristö Kaavoitus Yritykset Linkit Kriisin sattuessa Palautelomake

Avoimet työpaikat

Olemme yli 5000 asukkaan kasvava kunta Itä-Uudellamaalla, vain noin 45 minuutin ajomatkan päässä Helsingistä Porvoon Naapurissa. Meillä on hyvä asua ystävällisessä, rauhallisessa ja luonnonläheisessä ympäristössä, mutta työnteko onnistuu myös kauempaa. Arvojamme ovat elinvoimaisuus, edistyksellisyys ja ennakkoluulottomuus. Kunta on savuton työnantaja.

 


Haemme nyt Askolan kouluun 

Kotitalouden ja tekstiilityön lehtoria (nro 1224) 1.8.2017 alkaen toistaiseksi 

Tehtävänkuvaus:

Kaikki opetus käsittää kotitaloutta.

Kelpoisuusehdot:

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä Askolan kunnan työterveyshuollon työhönottotarkastuksen todistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Virka täytetään 6 kuukauden koeajalla.

Työsuhteeseen liittyviä tietoja:

Tehtävän aloitus: 1.8.2017

Tehtäväkohtainen palkka: Määräytyy OVTES:n mukaan

Sopimusala: OVTES 

Lisätietoja antaa:

rehtori Kaija Impola-Peltomaa puh. 040-710 9167


Hakemukset 13.4.2017 mennessä osoitteella Askolan kunta, sivistystoimi, Askolantie 30, 07500 Askola.  Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta. Askolan kunta on savuton työnantaja.


 

 

Askolan kunnan sivistystoimessa on haettavana 

Luokanopettajan virka (nro 1201) 1.8.2017 alkaen toistaiseksi,

sijoituskouluna Juornaankylän koulu 

Juornaankylän koulussa on noin 45 oppilasta ja kolme perusopetusryhmää (1-2, 3-4, 5-6 lk). 

Hakijalta toivotaan liikuntaan erikoistumista sekä teknisen työn ja musiikin opettamisen osaamista. Lisäksi arvostamme TVT-osaamista sekä kokemusta yhdysluokkaopettamisesta. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää yhteistyökykyä, aktiivista ja osallistuvaa työotetta sekä halua koulun ja opetuksen monipuoliseen kehittämiseen. 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä Askolan kunnan työterveyshuollon työhöntulotarkastuksen todistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen virkasuhteen aloittamista. Tehtävä täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla. 

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry.fi -sivujen kautta. Hakuaika päättyy 12.4.2017 klo 15 mennessä. Hakija voi myös lähettää kirjallisen hakemuksen osoitteella Askolan kunta, Sivistystoimi, Askolantie 30, 07500 Askola. Kuoreen merkintä opettajahaku, nro 133970. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset. Alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Askolan kunta on savuton työnantaja. Lisätietoa kunnasta: www.askola.fi 

Virkasuhteeseen liittyviä tietoja:

Tehtävän aloitus: 1.8.2017

Tehtäväkohtainen palkka: Määräytyy OVTES:n mukaan

Sopimusala: Määräytyy OVTES:n mukaan 

Lisätiedot:

Juornaankylän koulun rehtori Anu Hovilehto,

puh. 040 718 9429

 

anu.hovilehto@eduaskola.fi


 

Askolan kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi

Ryhmäavustajan tehtävät Askolan varhaiskasvatuksessa ajalle 18.4. - 31.12.2017

Lapsilähtöinen työote on työyhteisöllemme sydämen asia. Odotamme sitoutumista tiimityöskentelyyn, hyviä vuorovaikutustaitoja ja joustavuutta. Arvostamme kokemusta varhaiskasvatuksesta, kehittävää työotetta ja positiivista asennetta.

Kelpoisuusehdot:

Eduksi katsotaan kokemus lasten kanssa työskentelystä. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.  Työsuhteen alussa on koeaika. Askolan kunta on savuton työnantaja. 

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi haku työavaimella 133623. Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soiniselle osoitteeseen Askolan kunta, Varhaiskasvatus, Askolantie 30, 07500 Askola viimeistään 10.4.2017 klo 14.00 mennessä. Kuoreen merkintä Työavain 133623. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Työ alkaa: 18.4.2017 tai sopimuksen mukaan  

Palkkaus: KVTES:n mukaan

Työavain: 133623


Askolan kunnan sivistystoimen nuorisopalveluissa julistetaan haettavaksi 1.8.2017 lukien toistaiseksi

NUORISO-OHJAAJAN TOIMI

Nuoriso-ohjaajan toimii kouluissa, nuorisotiloilla, tapahtumissa ja muissa erikseen sovituissa toiminnoissa ja toimintaympäristöissä. Nuoriso-ohjaaja tekee yhteistyötä kunnan nuorten, koulujen, koulukuraattorin, nuorisosihteerin ja etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa ja kehittää osaltaan kunnan nuorisotyötä. Lisäksi hän on moniammatillisesti yhteydessä mm. koteihin, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisiin, kolmanteen sektoriin sekä muihin lähialueiden nuorisotyön toimijoihin.

Tehtävään edellytetään alalle soveltuvaa AMK - tutkintoa esim. yhteisöpedagogi tai aiempaa vastaavaa opistotasoista tutkintoa tai nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tutkintoa ja työkokemusta nuorten parissa tehtävästä työstä.

Työ edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, joustavuutta, kykyä kohdata lapsia ja nuoria erilaisissa toimintaympäristöissä, TVT-taitoja ja kehittävää työotetta. Monipuolisten nuorisotyössä käytettävien menetelmien osaaminen katsotaan eduksi.

Työaika on 38,45 h /vko ja sisältää ilta- ja viikonlopputyötä. Oman auton käyttömahdollisuus on välttämätöntä sillä tehtävien hoito edellyttää liikkumista alueella.

Toimeen valitun tulee esittää hyväksyttävä Askolan kunnan työterveyshuollon työhöntulotarkastuksen todistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen työsuhteen aloittamista. Toimi täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla. Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Hakemukset ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry.fi -sivujen kautta. Hakuaika päättyy

11.4.2017 klo 15 mennessä. Hakija voi myös lähettää kirjallisen hakemuksen osoitteella Askolan kunta, Sivistystoimi, Askolantie 30, 07500 Askola. Kuoreen merkintä ”nuoriso-ohjaaja”. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkinto- ja työtodistukset skannattuna. Alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Askolan kunta on savuton työnantaja. Lisätietoa kunnasta: www.askola.fi

Lisätietoja: Sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen, puh. 040 506 9547, pirkko.hynninen@askola.fi


Askolan kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi

Lukion äidinkielen lehtorin virka 1.8.2017 alkaen
Lukion äidinkielen lehtorin virka (nro 1307) Askolan lukiossa 1.8.2017 alkaen

Askolan lukiossa on noin 130 opiskelijaa. Askolan lukio on yleislukio, joka pystyy tarjoamaan opiskelijoilleen yksilöllisen ja turvallisen oppimisympäristön. Lukio on edistyksellinen mm. tieto- ja viestintätekniikassa ja kansainvälisessä toiminnassa. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetuksen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1998/986) mukaan. Hakijalta edellytetään valmiutta digitaalisten oppimateriaalien ja sähköisten koejärjestelyjen käyttöön. Eduksi luetaan kiinnostus historian ja/tai yhteiskuntaopin opettamiseen. Virkaan liittyy ryhmänohjaajana toimiminen. 

Valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä Askolan kunnan työterveyshuollon työhönottotarkastuksen todistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Virka täytetään 6 kuukauden koeajalla. 

Hakeminen ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi, haku työavaimella 132355. Hakija voi lähettää myös kirjallisen hakemuksen osoitteella: Askolan kunta, sivistyslautakunta, Askolantie 30, 07500 Askola, kuoreen merkintä Työavain: 132355 viimeistään 3.4.2017 klo 14.00 mennessä. Hakemuksen liitteeksi skannataan kelpoisuutta osoittavat todistukset. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta. 

Lisätiedot:
Askolan lukion rehtori Esa Honkaniemi, p. 040 7146 706, esa.honkaniemi@eduaskola.fi

 


Haemme

Sosiaalityön johtajaa vakituiseen virkaan 1.4.2017 alkaen / tai sopimuksen mukaan

Tehtävänkuvaus:

Sosiaalityön johtajan tehtäväkuva on mielenkiintoinen ja monipuolinen. Sopivan kokoisessa kunnassa on mahdollisuus tehdä ihmisenkokoista ja asiakaslähtöistä sosiaalityötä. Tehtäviin kuuluvat kuntouttavan sosiaalityön, vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaisten perhepalvelujen johtamis- ja kehittämistehtävät. Sosiaalityön henkilöstön esimiehenä tärkeä tehtävä on henkilöstön tukeminen ja osallistuminen haastaviin asiakastilanteisiin Hakijalta edellytetään hyvien ihmissuhdetaitojen lisäksi kokemusta sosiaalityöstä ja kykyä toimia esimiestehtävissä

Kelpoisuusehdot:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys, kokemusta johtamistehtävistä sekä talouden hallinnasta. Virkaan valittavan on osoitettava lääkärintodistuksella olevansa terveydentilaltaan sopiva tähän virkaan ennen valinnan vahvistamista. Valitun on myös esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 pv kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta. Virkasuhteen alussa on 6 kk:n koeaika. 

Virkasuhteeseen liittyviä tietoja:

Tehtävän aloitus: 1.4.2017 tai sopimuksen mukaan 

Sopimusala: KVTES

Tehtäväkohtainen palkka: KVTES 

Työaika: 37 tuntia viikossa

Lisätietoja antaa: perusturvajohtaja Ilona Lehtinen puh. 040-7109 119, ilona.lehtinen@askola.fi

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi haku työavaimella 130972 . Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa perusturvalautakunnalle osoitteeseen Askolan kunta, Perusturvalautakunta, Askolantie 30, 07500 Askola viimeistään 17.04.2017 klo 14.00 mennessä. Kuoreen merkintä Työavain 130972. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.


Haemme Kotihoitoon 

Lähihoitajia / lähihoitaja opiskelijoita kesäsijaisuuksiin 

Kotihoidossa lähihoitajan työ on itsenäistä ja vaatii päätöksentekokykyä nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Lähihoitaja työskentelee asiakkaiden kotona, avustaen asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa. Lähihoitajan tehtäviin kuuluu asiakkaiden ravitsemuksesta, hygieniasta sekä lääkehoidosta huolehtiminen. 

Lisätietoja antaa:

Kotihoidon ohjaaja Linda Andergård puh. 0400-789 318

Kelpoisuusehdot: 

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto, myös alan opiskelijat huomioidaan. 

Työsuhteeseen liittyviä tietoja: 

Eri pituisia 2.5.2017 lähtien 30.9.2017 saakka 

Sopimusala: Määräytyy ao. KVTES:n mukaan 

Tehtäväkohtainen palkka: 2119,24 euroa / kuukaudessa 

Työaika: 116 tuntia 15 minuuttia kolmessa viikossa 

Koeaika: Puolet sijaisuuden pituudesta, max 6kk 

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi haku työavaimella 129892. Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa osoitteeseen Askolan kunta Palvelukeskus Mäntyrinne, Mäntyrinteentie 4 A, 07500 Askola, 31.3.2017, klo 14.00 mennessä. Kuoreen merkintä ”129892”. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.


 

HANKI LEIPÄSI ASKOLASTA

Halutessasi voit myös jättää sähköisesti avoimen hakemuksen, niin otamme tarvittaessa yhteyttä. Askolan kunta rekrytoi tarvittaessa eri alojen ammattilaisia sijaisuuksiin tai vakinaisiin virkoihin ja tehtäviin. Avoimia hakemuksia ei oteta huomioon edellä mainituissa hauissa vaan niistä tiedotetaan esimiehiä, jotka voivat olla yhteydessä hakemuksen jättäneisiin henkilöihin kun on pikaista tarvetta lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. 

 

Logo

Haemme nyt terveyskeskuksen avosairaanhoidon vastaanotolle

 

Terveydenhoitajaa/sairaanhoitajaa vakituiseen toimeen

 

Tehtäväkuvaus:

Terveydenhoitajan/sairaanhoitajan tehtävät ehkäisyneuvolan ja avosairaanhoidon vastaanotolla. Työ sisältää hoitajan itsenäisen ajanvaraus- ja päivystysvastaanoton pitämistä sekä hoidon tarpeen arviointia.

 

Ehkäisyneuvolassa ja avosairaanhoidon vastaanotolla työskentely edellyttää laaja-alaista hoitotyön osaamista ja itsenäistä päätöksentekoa. Luemme eduksi monipuolisen kokemuksen edellä mainituista tehtävistä sekä Effica-tietojärjestelmän osaamisen. Odotamme sinulta kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä vuorovaikutustaitoja ja joustavuutta. Tarjoamme sinulle kehittämismyönteisen, moniammatillisen tiimin tuen. 

 

Kelpoisuusehdot:

Hakijalta edellytetään terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan tutkintoa. 

Lisäksi kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus sekä kokemusta avosairaanhoidon vastaanottotyöstä.

 

Työsuhteeseen liittyviä tietoja:

Tehtävän aloitus 1.3.2017 tai sopimuksen mukaan.

Sopimusala: Määräytyy ao. KVTES:n mukaan

Työaika: 38,75 tuntia viikossa. Työ on pääsääntöisesti päivätyötä.

Palkkaus KVTES:n mukainen

 

Lisätietoja antaa:

Osastonhoitaja Satu Kanerva p. 040 7109 215 tai satu.kanerva@askola.fi 

 

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi haku työavaimella 126988. Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa 10.2.2017 klo 15.00 mennessä Askolan terveyskeskus, Terveystie 1, 07500 Askola. Kuoreen merkintä ”Työavain 126988”. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.