Yleistä Ajankohtaista Tapahtumakalenteri Avoimet työpaikat Vaalit Päätöksenteko Yleishallinto Sivistystoimi Kirjasto Vapaa-aika Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Rakentaminen ja ympäristö Kaavoitus Yritykset Linkit Kriisin sattuessa Palautelomake

Ilmoitustaulu

Ilmoitustaulu

Tämä ei ole kunnan virallinen ilmoitustaulu eikä täällä ole kaikkia kuulutuksia. Virallinen ilmoitustaulu on kunnantalolla, os. Askolantie 30.

 

 


KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

Kunnanvaltuuston kokous pidetään Askolan kunnanvirastolla tiistaina 28.2.2017 klo 18.00. Kokouksen asialista on nähtävänä seitsemän päivää ennen kokousta kunnanviraston ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla osoitteessa www.askola.fi/pöytäkirjat. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kunnanvirastossa 10.3.2017 klo 9.00-12.00.

Antti Ollila, kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 


SÄHKÖASEMANTIEN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Askolan kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 11.01.2017 Sähköasemantien yritysalueen asemakaavamuutoksen ja –laajennuksen ehdotuksen ja päätti laittaa MRL 65§:n mukaisesti DI Pertti Hartikaisen laatimat asiakirjat, asemakaavaehdotuksen merkintöineen ja selostuksineen nähtäville.

Osallisilla on mahdollisuus antaa kaavaehdotuksesta kunnanhallitukselle osoitettu kirjallinen mielipide, muistutus, nähtäväoloaikana. Kaavaehdotus on nähtävillä 13.2.2017 - 15.3.2017 kunnanvirastolla, Askolantie 30 ja kotisivuilla www.askola.fi.  

Mahdolliset huomautukset on toimitettava kirjallisesti ennen nähtävillä-oloajan päättymistä osoitteella: Askolan kunta/ Kunnanhallitus, Askolantie 30, 07500 Askola.  

Lisätiedot: aluearkkitehti Pertti Österman, p. 040 548 9936 tai DI Pertti Hartikainen, Karttaako Oy, p. 040 0425 390.

 

Kaava

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 


KUNTAVAALIT 2017

Askolan kunnassa sunnuntaina 9.4.2017 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan 1.6.2017 alkavaksi nelivuotiskaudeksi kaksikymmentäseitsemän (27) valtuutettua ja heidän varajäsenensä.

Vaaliasiakirjojen toimittaminen

Ehdokkaita kuntavaaleissa voivat asettaa puoluerekisterissä olevat puolueet sekä äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset. Puolueen ja valitsijayhdistyksen tulee toimittaa ehdokashakemuksensa sekä ilmoitus vaaliliitosta ja yhteislistasta Askolan kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.2.2017 ennen kello 16.00. Vaaliasiamiesten toimittamia ehdokashakemuksia ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Tuija Saloranta tai tämän varahenkilö Maina Anttilainen, os. Askolantie 30, Askola. 

Vaalipäivän äänestyspaikat

Äänestyspaikat ovat Askolan kunnassa äänestysalueittain seuraavat:

001 Keskinen äänestysalue: Askolan kunnanvirasto, osoite Askolantie 30, 07500 Askola;

002 Läntinen äänestysalue: osoite Monninkylän koulu, Pornaistentie 5, 07230 Monninkylä;

003 Itäinen äänestysalue: Särkijärven koulu, osoite Myrskyläntie 379, 07590 Huuvari.

Vaalihuoneistot ovat vaalipäivänä avoinna kello 9.00 – 20.00.

Äänestyspaikka on ilmoitettu äänioikeutetulle lähetetyllä ilmoituskortilla. Kaikista vaaleihin liittyvästä saa tietoa myös valtakunnallisesta kansalaisille tarkoitetusta maksuttomasta vaalipalvelunumerosta 0800 9 4770 ja oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 29.3.- 4.4.2017 seuraavissa paikoissa:

Kunnanvirasto, Askolantie 30, 07500 Askola on ennakkoäänestystä varten avoinna seuraavasti:

-ma – ke: klo 09.00 - 15.00, to: klo 09.00 - 17.00, pe: klo 09.00 - 14.00 ja la-su: klo 11.00 - 14.00

Palvelukeskus Mäntyrinne, Mäntyrinteentie 4b, 07500 Askola to 30.3. klo 13 - 14.30

Monninkylän kirjasto, Helkamäentie 32, 07230 Monninkylä, kirjaston aukioloaikoina eli:

- ma ja pe:, klo 10-15 ja ti klo 13.00 - 19.00

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä (ajokortti, passi tai muu vastaava asiakirja). Henkilö, jolla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksuttoman väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestystä haluavan äänestäjän tai hänen avustajansa on ilmoitettava tästä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.00. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksen yhteydessä.

Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella, joka lähetetään niille äänestäjille, jotka edellisissä vaaleissa ovat äänestäneet kotona. Lomakkeita saa myös Askolan kunnanvirastolta, os. Askolantie 30, 07500 Askola tai tilaamalla keskusvaalilautakunnan sihteeriltä puhelimella numerosta 040 719 5069 sekä sähköpostitse osoitteesta tuija.saloranta@askola.fi.


KESÄTYÖPAIKKOJA

Tarvitsemme maauimalan valvojia, siivousapulaisia ja hoitajia Palvelukeskus Mäntyrinteelle (hoitoalalla opiskelevat ensisijalla valinnoissa). Hakemuksen voi täyttää Askolan kunnan kotisivujen kautta tai lähettää osoitteella Askolan kunta, Askolantie 30, 07500 Askola 31.3.2017 klo 14.00 mennessä. Lisätietoja puh. 019-529100. 

 


VAKKOLAN SORVASUON – MÄITTÄLÄNTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS HYVÄKSYTTY

Valtuusto on 14.04.2016 hyväksynyt (§23) em. asemakaavan. Lisätiedot: aluearkkitehti Pertti Österman

p.040-5489936 tai DI Pertti Hartikainen, Karttaako Oy p.0400-425390


KIRKONKYLÄN KUNNANVIRASTON ALUE / ASEMAKAAVAN MUUTOS

Askolan kunnanvaltuuston 17.6.2015 § 21 hyväksymä Kirkonkylän kunnanviraston asemakaavamuutos on tullut voimaan 19.3.2016.

Kunnanhallitus 19.3.2016

 


VALTUUTETUT TOIMIKAUDELLE 2013 - 2016

Askolan kunnan keskusvaalilautakunta tiedottaa vaalilain 95 §:n 2 mom. 2 kohdan nojalla, että Askolan kunnanvaltuustoon on lokakuun 28. päivänä 2012 toimitetuissa kunnallisvaaleissa valittu seuraavat valtuutetut toimikaudelle 2013 - 2016:

 

Valtuutetun nimi

arvo, ammatti

puolue

äänimäärä

vertausluku

1.

Franzén Erik

maanviljelijä

KESK

88

744,000

2.

Honkasalo Riku

erityisasiantuntija, VTM

KOK

146

516,000

3.

Vihreäluoto Hannu

liikunnan lehtori

SDP

99

394,000

4.

Berg Anne

opettaja

KESK

82

372,000

5.

Sääski Pia

FM, kieltenopettaja

VAS

51

273,000

6.

Aaltonen Pasi

verokonsultti

PS

58

263,000

7.

Suominen Tero

yrittäjä

KOK

86

258,000

8.

Sorsa Simo

johtava talousneuvoja

KESK

79

248,000

9.

Hämäläinen Seija

eläkeläinen

SDP

67

197,000

10.

Pitkänen Asko

liikenneopettaja, yrittäjä

KESK

77

186,000

11.

Vettenranta Jari

projektipäällikkö, dipl.ins.

KOK

57

172,000

12.

Pusula Erkki

isännöitsijä

KESK

77

148,800

13.

Stenbäck Reija-Riikka

MMYO, opiskelija

VIHR

45

136,500

14.

Paganus Tero

operaattori

PS

58

131,500

15.

Falck Hanna

yhteisöpedagogi, toiminnanjohtaja

SDP

66

131,333

16.

Vilkki Jouni

seurakuntamestari

KOK

43

129,000

17.

Kurki Sanna

yrittäjä

KESK

73

124,000

18.

Korkatti Juhani

betonityöntekijä, eläkeläinen

KESK

49

106,286

19.

Simelius-Nieminen Saga

yrittäjä

KOK

40

103,200

20.

Felin Ali

asiamies, yrittäjä

SDP

38

98,500

21.

Merihaara Olavi

komisario

KESK

48

93,000

22.

Aaltonen Tero

teollisuustyöntekijä

VAS

37

91,000

23.

Tiljander Jari

koneiden kuljettaja

PS

43

87,667

24.

Hämäläinen Heli

kätilö-osastonhoitaja

KOK

38

86,000

25.

Ollila Antti

isäntä

KESK

31

82,667

26.

Eloranta Ari-Pekka

varastotyöntekijä

SDP

30

78,800

27.

Tummala Jaana

lähihoitaja

KESK

30

74,400


Puolueiden valituiksi tulleille ehdokkaille on määrätty seuraavat varajäsenet

 

 

Varavaltuutetun nimi

arvo, ammatti

äänimäärä

vertausluku


Puolue: Suomen Keskusta r.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saarinen Riku
Haapamäki Seija
Laakso Rauna
Nirvi Juho
Häyrinen Veijo
Lundberg Jarno

maanviljelijä
toimistopäällikkö, yrittäjä
farmaseutti
tukkumyyjä
rakennusmies
yrittäjä

29
22
19
19
15
6

67,636
62,000
57,231
53,143
49,600
46,500


Puolue: Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p.1.

Felin Malla

vastaanottohoitaja, opiskelija

24

65,667

2.
3.
4.
5.

Tetri Ulla
Helin Maritta
Keskisarja Kati
Sintonen-Seger Annukka

ruokapalvelutyöntekijä
toimialasihteeri
prosessinvalvoja
koulusihteeri, toimistosihteeri

20
19
19
12

56,286
49,250
43,778
39,400

 

Puolue: Perussuomalaiset r.p.

 

1.

Wäre Petriina

koeajaja, opiskelija

43

65,750

2.
3.

Ahokanto Simo
Leinonen Paula

eläkeläinen, yrittäjä
perushoitaja, puutarhuri

34
27

52,600
43,833

 

Puolue: Kansallinen Kokoomus r.p.

 

1.

Heikkilä Olli-Pekka

kouluttaja

27

73,714

2.

Ellilä Heikki

atk-yrittäjä

24

64,500

3.

Illberg Tuula

yrittäjä

16

57,333

4.

Vilkki Virpi

kirjastovirkailija

15

51,600

5.

Inkilä Tiina

maanviljelijä

12

46,909

6.

Viljanen Heikki

kiinteistönhoitaja

9

43,000

 

Puolue: Vihreäliitto r.p. ja Vasemmistoliitto r.p.

 

1.

Kärkkäinen Tommi

MuM, säveltäjä

34

68,250

2.

Tarvainen Mika

yrittäjä

24

54,600

3.

Kalilainen Marjukka

KM, opettaja

24

45,500