Yleistä Ajankohtaista Tapahtumakalenteri Avoimet työpaikat Vaalit Päätöksenteko Yleishallinto Sivistystoimi Kirjasto Vapaa-aika Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Rakentaminen ja ympäristö Kaavoitus Yritykset Linkit Kriisin sattuessa Palautelomake

Kaavoitus

Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu

Kaavoituksella ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista. Kaavoilla suunnitellaan asumisen, työpaikkojen, palvelujen, liikenteen ja viheralueiden sekä muiden toimintojen sijoittumista. Kaava voi koskea uusien alueiden rakentamista tai muutoksia jo rakennetuille alueille.

Lisää kaavoituksesta

Kunnassa laaditaan joka vuosi kaavoituskatsaus, jossa kerrotaan vireillä olevista asioista sekä kaavoitusohjelma, jossa kerrotaan tulevien vuosien suunnitelmista.


KAAVOITUSKATSAUS 2016

KAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2016-2020

 

Ajantasa-asemakaava

Ajantasa-asemakaava on koostekartta kaikista kunnassa voimassa olevista asemakaavoista. Viralliset ja alkuperäisessä koossa olevat asemakaavakartat sekä niihin liittyvät asemakaavamerkintöjen selitykset sekä -määräykset löytyvät neljän kunnan yhteisestä rakennus- ja ympäristöosastosta Askolasta.

Kirkonkylän ja Vakkolan ajantasa-asemakaava

Indeksikartta

Monninkylän ajantasa-asemakaava

Indeksikartta

 

Keskustaajamien osayleiskaava

Keskustaajamien osayleiskaavaehdotus käsittää Kirkonkylän, Vakkolan sekä Monninkylän taajama-alueet ympäristöineen. Tavoitteena on ollut laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jossa esitetään yleispiirteisesti alueiden maankäyttö, yhdyskuntarakenteen kehittäminen ja eri toimintojen yhteensovittaminen. Osayleiskaava on tullut voimaan 18.6.2011.

 

 

Koko osayleiskaava

Vakkola-Nalkkila
Kirkonkylä
Monninkylä
Teollisuusalue
Vakkola

Osayleiskaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavaselostus

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 8b
Liite 9
Liite 10

 

 


Vireillä olevat kaavat: