Yleistä Ajankohtaista Tapahtumakalenteri Avoimet työpaikat Vaalit Päätöksenteko Yleishallinto Sivistystoimi Kirjasto Vapaa-aika Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Rakentaminen ja ympäristö Kaavoitus Yritykset Linkit Kriisin sattuessa Palautelomake

Varhaiskasvatus

Askolan kunnan varhaiskasvatuksen tavoitteena on kasvattaa lapsesta sosiaalinen, empaattinen, luova ja vuorovaikutustaitoinen. Leikin merkitystä kasvun ja kehityksen edistäjänä ja tavoitteisiin pääsyn välineenä korostetaan. Lapsi nähdään aktiivisena osallistujana ja hänen suotuisaa kasvua ja kehitystä tuetaan turvaamalla jokaiselle lapselle mahdollisuus ryhmässä toimimiseen omana itsenään, omien edellytystensä mukaisesti. Tutkivaa ja lapsilähtöistä oppimista tuetaan. Toiminnassa pyritään tarjoamaan monipuolisia elämyksiä turvallisessa ja kiireettömässä ympäristössä.

Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen

Askolan kunta tarjoaa päivähoitoa kaikille halukkaille päivähoito-oikeuden piirissä oleville lapsille. Päivähoito oikeus alkaa vanhempainrahakauden päätyttyä ja jatkuu siihen asti, kun lapsi siirtyy perusopetukseen. Lapselle voidaan vaihtoehtoisesti valita joko kunnallinen päivähoitopaikka, kotihoidon tuki tai yksityisen hoidon tuki. Lisää tietoa näistä eri vaihtoehdoista löydät omien linkkien kohdalta. Kunnallista päivähoitoa tarjotaan päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodissa ja perhepäivähoidossa.

Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen

Päivähoitohakemus (PDF)

Päivähoitohakemus (Word)


Päivähoitohakemuksia saa myös päiväkodeista ja ryhmiksistä sekä kunnantoimistolta varhaiskasvatusjohtajalta. Hakemukset palautetaan varhaiskasvatusjohtajalle. 

Esiopetus

Askolan kunnassa esiopetus tapahtuu varhaiskasvatuksen alaisuudessa. Lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Esiopetusta tarjotaan neljä tuntia päivässä peruskoulujen toiminta-aikoina vähintään 700 tuntia vuodessa. Esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä voidaan hakea myös esiopetuksen lisänä tarvittavaa kunnallista päivähoitoa.

Hakemus esiopetukseen 

PÄIVÄHOIDON JA MUIDEN VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 ALKAEN

Päivähoitotoimisto


sijaitsee Askolan kunnanvirastossa osoitteessa Askolantie 30, 07500 Askola. 
Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen, puh.0400 347 754,  sposti etunimi.sukunimi@askola.fi


PIENTEN LASTEN HOIDON TUKIJÄRJESTELMÄ

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ

YKSITYISEN HOIDON TUEN KUNTALISÄ


PÄIVÄKODIT
* Karpalo
* Puolukka

* Sateenkaari
* Tammenterho
* Esiopetusikäisten lasten ryhmät


RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIT
* Kuusilinna

OHJATTU PERHEPÄIVÄHOITO

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (päivitetty v. 2009)

ASKOLAN KUNNAN ESIOPETUSSUUNNITELMA