Yleistä Ajankohtaista Tapahtumakalenteri Avoimet työpaikat Vaalit Päätöksenteko Yleishallinto Sivistystoimi Kirjasto Vapaa-aika Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Rakentaminen ja ympäristö Kaavoitus Yritykset Linkit Kriisin sattuessa Palautelomake

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojeluyksikkö

Askolan kunta/Ympäristönsuojelu
fax (019) 5232 009
ymparistonsuojelu@askola.fi

osoite: Askolantie 28, 07500 ASKOLA

1.1.2006 alkaen Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän kuntien yhteisenä ympäristönsuojeluviranomaisena ja maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena on toiminut rakennus- ja ympäristölautakunta.

Lautakunnan alaisuudessa viranhaltijoina toimivat ympäristönsuojelusihteerit Tommi Maasilta ja Minna Isokallio. Ympäristönsuojelusihteerit valmistelevat mm. ympäristönsuojelu- ja maa-ainesasiat lautakunnan päätettäviksi.

Ajankohtaista ympäristönsuojelussa (lupahakemukset, selvitykset jne.)
Ympäristönsuojelumääräykset 
Ympäristönsuojelumääräysten perustelut 

Sähköinen asiointi  
Askolan kunnan ympäristönsuojelu on ottanut käyttöönsä valtakunnallisen Lupapiste-palvelun. Palvelun kautta kaikki rekisteröityneet käyttäjät, niin kuntalaiset kuin yritykset, voivat hakea lupia tai tehdä ilmoituksia Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän alueella.

Jatkossa luvat ja ilmoitukset tulee ensisijaisesti hakea Lupapisteen kautta.

 

Ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta
puh. 040 7639 420
tommi.maasilta@askola.fi

Ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio 
puh. 0400 500 244
minna.isokallio@askola.fi
Lautakunnan esittelijä ympäristönsuojelu-asioissa, maa-aineslain mukaiset tehtävät, ympäristöluvat, vesilain mukaiset tehtävät, jätelain mukainen valvonta PHJ:n alue (Pukkila ja Myrskylä), luonnonsuojelu, maastoliikennelain mukaiset tehtävät, kaavoitusasiat. Viemäriverkostojen ulkopuoliset jätevedet, ympäristöluvat, vesihuoltolain mukaiset tehtävät (toiminta-alueet), maatalouden ympäristönsuojelu, jätelain mukainen valvonta IUJ:n alue (Askola ja Pornainen), tilapäinen melu ja tärinä (YSL 60 §), pilaantunut maaperä.

 

 

 

Muita yhteystietoja (IUJ, PHJ, terveydensuojelu, STUK)

Ympäristönsuojelusihteerit päivystävät kunnissa pääsääntöisesti seuraavasti:

Myrskylä ti 08:30 - 11:30 (Tommi Maasilta)
Pornainen ke 08:30 - 11:30 (Minna Isokallio)
Pukkila sopimuksen mukaan (Tommi Maasilta)

 Molemmat ympäristönsuojelusihteerit ovat parhaiten tavattavissa Askolassa maanantaisin ja perjantaisin. Tapaamiselle on parasta varata aika (myös päivystysaikoina), jos haluaa varmistaa että viranhaltija on paikalla.