Yleistä Ajankohtaista Tapahtumakalenteri Avoimet työpaikat Vaalit Päätöksenteko Yleishallinto Sivistystoimi Kirjasto Vapaa-aika Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Rakentaminen ja ympäristö Kaavoitus Yritykset Linkit Kriisin sattuessa Palautelomake

Yksityinen kuntalisä

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä


Askolassa on 1.8.1997 alkaen maksettu yksityisen hoidon tuen kuntalisää seuraavasti:

* kuntalisä yksityisen päiväkodin kokopäivähoitoon on 201,82 euroa/kk/lapsi
* kuntalisä yksityisen päiväkodin osapäivähoitoon on 100,91 euroa/kk/lapsi
* kuntalisä yksityiseen perhepäivähoitoon tai hoitajan palkkaamiseen lapsen kotiin 84,09 euroa/kk/lapsi.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisää haetaan Kela:sta Kela:n lomakkeella. Ennen hakemuksen toimittamista Kela:aan haetaan päivähoidon johtajalta hyväksymismerkintä hakemukseen.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksetaan suoraan palvelujen tuottajalle ja perhe maksaa päivähoitomaksuna taksan ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän välisen erotuksen.