Investointi- ja kehittämistuki

Investointi- ja kehittämistukia mikroyrityksille ja maaseudun hankkeisiin

Maaseuturahaston Leader-tuki

Rahoitusta maaseudun kehittämiseen myönnetään Maaseuturahaston varoista Leader-tukena SILMU ry:n toiminta-alueelle kohdistuviin toimenpiteisiin.
Lisätietoa: Kehittämisyhdistys SILMU ry

Maaseuturahoitusten tukihakuportaali HYRRÄ

Hyrrä-asiointipalvelu on maaseudun kehittämistukien asiointipalvelu, jonka kautta voit hakea erilaisia tukirahoituksia yritystoiminnan investointeihin sekä kehittämishankkeisiin.
Lisätietoa: Hyrrä – maaseudun tukien sähköinen haku – Ruokavirasto

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmien verkkopalvelu

Lisätietoa: Etusivu | Rakennerahastot

Suomen kestävän kasvun ohjelman yritysrahoitushaut TEM:n hallinnonalalla

Lisätietoa: Kestävän kasvun ohjelman yritysrahoitushaut – Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)

Innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita

Lisätietoa: Suomalaisille yrityksille – Business Finland

Finnveran palvelut

Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla takauksia, lainoja ja vientitakuita.
Lisätietoa: Etusivu | Finnvera

Yrityksen lupahakemukset, ilmoitukset ja omavalvonta-asiat

Aluehallintovirasto

Lisätietoa: Yritys tai yhteisö – Aluehallintovirasto (avi.fi)

© Askolan kunta 2024