Veikko Pohjanpellon säätiö

Säätiön tarkoituksena on Askolan lukion, Askolan lukion opiskelijoiden ja Askolan lukiosta askolalaisina valmistuneiden yliopisto-opiskelijoiden tukeminen.

Metsäneuvos, varatuomari Veikko Pohjanpellon nimeä kantavan säätiön tarkoituksena on jakaa vuosittain Askolan lukion opettajakunnan tai rehtorin esityksestä apurahoja ja stipendejä sekä lukio-opiskelua tukevia avustuksia Askolan lukion opiskelijoille tai suoraan Askolan lukiolle opiskelua tukeviin hankintoihin kuten kirjojen, välineiden ja muun materiaalin hankintaan tai esimerkiksi asiantuntijaluennoitsijoiden, erityispainotusten tai erityisten projektien toteuttamiseen.

Säätiön tarkoituksena on myös jakaa vuosittain apurahoja Askolan lukiosta askolalaisina ylioppilaaksi valmistuneille, jotka harjoittavat jatko-opintoja jossakin yliopistossa tai tiede- tai taidekorkeakoulussa. Lukion rehtori vastaanottaa lukiolle kohdistetut avustukset ja huolehtii avustusten käyttämisestä myönnettyyn tarkoitukseen.

© Askolan kunta 2024