Maatalous

Nitraattiasetus vaatii eläintiloilta tiivispohjaisen lantalan, johon mahtuu 12 kuukauden lannat. Patterointi ei korvaa lantalaa ja on sallittua vain työteknisistä tai hygieenisistä syistä. Patteroinnista tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 30 päivää ennen patterin perustamista.

Aumausilmoituslomake esimerkiksi patterointia tai lantalan vähimmäistilavuudesta poikkeamista varten.

Sähköinen asiointi
Askolan kunnan ympäristönsuojelu on ottanut käyttöönsä valtakunnallisen Lupapiste-palvelun. Palvelun kautta kaikki rekisteröityneet käyttäjät, niin kuntalaiset kuin yritykset, voivat hakea lupia tai tehdä ilmoituksia Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän alueella.

Jatkossa luvat ja ilmoitukset tulee hakea Lupapisteen kautta.

© Askolan kunta 2024