Hyvinvointityöryhmä

Kunnassamme toimii monialainen ja poikkihallinnollinen hyvinvointityöryhmä, jonka jäsenet edustavat kunnan eri palvelualueita sekä järjestötoimijoita. Työryhmä vastaa kunnan hyvinvointikertomuksen ja vuosiraporttien laatimisesta sekä edistää suunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä. Lisäksi työryhmä arvioi palveluiden toimivuutta ja vaikuttavuutta sekä pyrkii omalla toiminnallaan lisäämään myös kuntalaisten osallisuuden mahdollisuuksia.

Hyvinvointityöryhmä

Tutustu myös kunnan vaikuttamistoimielimiin.

© Askolan kunta 2024