Iltapäivätoiminta

Askolan alakoululla ja Monninkylän koululla järjestetään perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa joko 570 tuntia tai 760 tuntia lukuvuodessa jokaiselle toimintaan osallistuvalle 1.-2.luokan oppilaalle. Toimintaa voidaan järjestää keskimäärin 187 – 190 työpäivää lukuvuoden aikana. Iltapäivätoiminta järjestetään päivittäisenä ryhmätoimintana kaikkina koulupäivinä 3-4 tuntia päivässä klo 12.00 – 16.00 välisenä aikana. Koulujen loma-aikoina ja lukukausien päättöpäivinä iltapäivätoimintaa ei järjestetä.

Iltapäivätoimintaan voi hakea sähköisesti Wilmassa koko lukuvuoden ajan. Iltapäivätoiminta-ajan voi valita joko koko lukuvuodeksi tai erikseen syys- tai kevätlukukaudeksi. Ryhmien minimikoot ovat 7 oppilasta/toimintapaikka.

  • 1-3 tuntia/päivä, 80 euroa/kk
  • 4 tuntia/päivä, 100 euroa/kk

Lapsia iltapäivätoimintaan otettaessa sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita. Ellei kaikille hakeneille voida järjestää paikkaa, niin etusijalla ovat koulunsa aloittavat ensimmäisen luokan oppilaat. Päätös koululaisten iltapäivätoiminnasta tehdään lukukaudeksi tai lukuvuodeksi kerrallaan huoltajan hakemuksen mukaisesti. Päätökset iltapäivätoimintapaikasta ovat luettavissa heti päätöksenteon jälkeen Wilmassa, mutta viimeistään toukokuun aikana.

Iltapäivätoiminnassa oleville oppilaille ei kuulu kuljetusetuuksia. Mikäli lapsella on perusopetuslain mukainen koulukuljetusetuus, kuljetus koskee vain matkaa kouluun ja sieltä kotiin, ei iltapäivätoimintaan eikä sieltä kotiin.

Toimintapaikoissa ensisijainen tiedottaminen kodin ja iltapäivätoiminnan välillä käydään Wilman välityksellä.

© Askolan kunta 2024