Liittyminen ja käytännön työt

Kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen tulee liittyjän täyttää ja lähettää verkkohakemuslomake Askolan kunnan vesihuoltolaitokselle.

Liittymishakemuksen liitteeksi tulee asemapiirustus (1:500 tai 1:200) ja pohjapiirustus (1:50). Hakemuksen perusteella kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen tehdään liittyjän ja laitoksen kesken kirjallinen sopimus. Sopimuksen allekirjoittaa aina kiinteistön omistaja.

Sopimuksessa määritellään tonttijohtojen liittämiskohta ja viemärin padotuskorkeus eli taso, jonne viemärivesi voi hetkellisesti nousta. Mikäli laitos ei ole sopimuksessa määritellyt liittyvälle kiinteistölle erikseen padotuskorkeutta, on jätevesiviemärin padotuskorkeus erillisviemäröinnissä viemärin sisäpuolisen laen tasokorkeus tonttiviemärin liittämiskohdassa+1000mm ja sekaviemäröinnissä ja hulevesiviemärissä kiinteistöä palvelevan tien pinta+100mm tonttiviemärin liitoskohdassa. Mikäli liittyjä viemäröi
padotuskorkeuden alapuolisia tiloja, laitos ei vastaa padotuksesta mahdollisesti aiheutuvasta haitasta tai vahingosta.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ja toiminta -alueen ulkopuolella tonttijohtojen liittämiskohta ja kunnossapitoalueen raja on runkovesijohto ja lähin runkoviemärin tarkastuskaivo. Kunta ei osallistu tonttijohtojen rakennuskustannuksiin eikä kunnossapitoon muilta osin kuin vesijohdon liitossatulan asennukseen ja viemärikaivon liitosyhteen asennukseen.

Vesi-ja viemärijohdon ja tonttisulkuventtiilin asennustyön vesimittarille asti suorittavat valtuutetut putkiliikkeet. Vesimittarin asennukseen kuuluvat työt ja tarvikkeet venttiileineen , liitoskappaleineen maksaa liittyjä, jonka omaisuudeksi nämä jäävät. Vesimittarin omistaa ja huoltaa vesilaitos. Vesimittarille on varattava valaistu, lämmin ja lattiakaivolla varustettu tila.

Taloliittymän ja vesimittarin asennuksen saa suorittaa:
Laineen Vesilämpö
Markku Hovilehto Lepistö
Lvi-Asennus J. Jääskeläinen
Itä-Uudenmaan LVI Asennus

Taloliittymän asennus tilataan mainituilta asennusliikkeiltä ja sovitaan ajankohta, jolloin asennus suoritetaan. Liittymien asennukset on pyrittävä tekemään pääsääntöisesti normaalina työaikana. Jos liittymän asennus joudutaan tekemään iltaisin tai viikonloppuisin, on siitä ilmoitettava hyvissä ajoin vesilaitoksen hoitajalle tai tekniseen toimistoon.

Kaivutyöt ja liittäminen tulee suorittaa riittävää varovaisuutta noudattaen, jotta putkivaurioilta vältytään. Kaivutyöt vesi- ja viemäriverkostossa suoritetaan ma-to klo 7-15. Askolan kunnan vesi- ja viemäriverkoston alueella suoritettavista kaivutöistä on ilmoitettava ennakkoon vesilaitoksen hoitajalle.

Liittymis- ja käyttösopimuksiin, sekä laskutukseen liittyvissä asioissa lisätietoja antaa Maina Anttilainen. Rakennusteknillisiin ja kaivutöihin liittyvissä asioissa auttaa Vesihuolto.

© Askolan kunta 2024