Kaavoituskatsaus ja Kaavoitusohjelma 2023-2027

Kunnanhallitus on hyväksynyt maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vuosittain tehtävän Askolan kuntaa koskevan kaavoituskatsauksen ja kaavoitusohjelman kokouksessaan 14.12.2023. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti vireillä olevat ja vireille tulevat kaava-asiat. Kaavoitusohjelma on pohja kunnan tulevalle maankäytölle ja toimii myös kunnallistekniikan suunnittelu- ja rakentamisohjelman perusteena.

Kaavoituskatsaus 2023 ja Kaavoitusohjelma 2023- 2027 Dynasty-tietopalvelun verkkosivuilla sekä kunnanvirastolla, Askolantie 30.

 

© Askolan kunta 2024