Iltapäivätoiminnan tavoitteet

Kunta vastaa toiminnan kokonaisuudesta. Kunta voi järjestää toimintaa itse tai hankkia palveluja erilaisilta julkisilta tai yksityisiltä palveluntuottajilta.

Iltapäivätoiminnan järjestämisessä voidaan hyödyntää kunnan eri toimialojen sekä muiden toimijoiden palveluja. Toiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä edistää lasten hyvinvointia, joten toiminnan toteutuksen tulee tapahtua ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilöstön valvonnassa.

Kotien työtä tuettaessa lähtökohtana on, että lapsen huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta.

Ohjaajilla on iltapäivätoiminnassa ammatillinen vastuu lapsen kasvatuksesta. Iltapäivätoiminta tukee yhdessä oppilashuollon henkilöstön kanssa lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja koulunkäyntiä.

Iltapäivätoiminnassa voidaan käyttää koulun tiloja tai muita toimintaan soveltuvia toimintaympäristöjä ja tiloja. Kunnan on huolehdittava siitä, että tilat ja välineet ovat turvallisia. Toimintapaikassa tulee olla voimassa oleva turvallisuus- ja pelastussuunnitelma, johon henkilöstö on perehdytetty. Lapset eivät saa joutua kiusaamisen, häirinnän tai väkivallan kohteiksi.

Toimintaympäristön tulee tukea toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista, ja sitä suunniteltaessa tulee ottaa turvallisuuden lisäksi huomioon toiminnan luonne ja tarkoitus, lapsen kiinnostuksen kohteet ja toiminnan monipuolisuus.

Toiminnassa otetaan huomioon Askolan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma ja opetus- ja kulttuuriministeriön perusopetuksen, perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulu kerhotoiminnan laatukriteerit.

Iltapäivätoiminnan ohjaajat ja opettajat informoivat toisiaan koulutyössä ja iltapäivätoiminnassa tapahtuvista muutoksista esim. retkistä, tukiopetus-tunneista jne. Iltapäivätoimintaan osallistuva oppilas voi osallistua myös koulun kerhotoimintaan. Vanhempien kuuluu ilmoittaa iltapäivätoiminnan ohjaajalle, mikäli oppilas osallistuu koulun kerhotoimintaan. Oppilas siirtyy itsenäisesti koulun järjestämään toimintaan.

Iltapäivätoiminnassa noudatetaan koulun järjestysääntöjä ja toimintaohjeita, jotka ovat luettavissa Wilmassa ja koulujen sivuilla internetissä. Tapaturman sattuessa, koululla on tapaturmavakuutus. Koulutapaturmista aiheutuva sairaanhoito on maksutonta julkiseen sairaanhoitoon kuuluvaa hoitoa. Vakuutus ei korvaa tavaravahinkoja.

© Askolan kunta 2024