Luonnonsuojelu

Natura-alueet:

Askola:      ei Natura 2000-alueita
Myrskylä:   ei Natura 2000-alueita
Pukkila:      Venunmetsä ja Kanteleenjärvi
Pornainen:  Lampisuo, Rientolan metsä ja Sipoonjoki (myös Sipoo)

Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet sekä rantakerrostuma-alueet:
Askola:
Haukankallio
Kirnukalliot
Kirveskallio
Korkeakallio
Korppikallio (myös Porvoo)

Myrskylä:
Järventaan kalliot (myös Lapinjärvi)
Patakallio – Kiiskikallio
Luikonmäki
Tuura (rantakerrostuma)

Pornainen:
Haukankallio

Lintuvesien suojeluohjelma-alueet:
Askola:       Kylänpäänjärvi (YSA 202114, LVO 010001)
Myrskylä:  Sopajärvi (YSA 201066, LVO 010024)
Pukkila:      Kanteleenjärvi (YSA 201071, LVO 010017)

Kulttuurimaisemat:
Porvoonjokilaakson valtakunnallisesti arvokas maisema-alue.
Pernajanlahden ympäristö ja Koskenkylänjokilaakso (ulottuu Myrskylään).

 

© Askolan kunta 2024