Karttapalvelut

Ajantasa-asemakaava on koostekartta kaikista kunnassa voimassa olevista asemakaavoista. Viralliset ja alkuperäisessä koossa olevat asemakaavakartat sekä niihin liittyvät asemakaavamerkintöjen selitykset sekä -määräykset löytyvät neljän kunnan yhteisestä rakennus- ja ympäristöosastosta Askolasta.

Kirkonkylän ja Vakkolan ajantasa-asemakaava
Indeksikartta Monninkylä

Keskustaajamien osayleiskaavaehdotus käsittää Kirkonkylän, Vakkolan sekä Monninkylän taajama-alueet ympäristöineen. Tavoitteena on ollut laatia oikeusvaikutteinen osaleiskaava, jossa esitetään yleispiirteisesti alueiden maankäyttö, yhdyskuntarakenteen kehittäminen ja eri toimintojen yhteensovittaminen. Osayleiskaava on tullut voimaan 18.6.2011.

Vakkola Nalkkila
Kirkonkyla
Monninkylä
Teollisuusalue
Vakkola

Osayleiskaavamerkinnät-ja-määräykset

Maakuntakaavat Uusimaa

Nettikarttapalvelu
Askola
Pukkila
Pornainen
Myrskylä

© Askolan kunta 2024