Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Askolassa varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada tarvitessaan yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Oikea-aikaisella, yksilöllisesti kohdennetulla ja lapsen tarpeiden mukaisella tuella edistetään lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Samalla ehkäistään lapsen ongelmien kasvamista ja monimuotoistumista sekä riskiä syrjäytyä.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa lapsen tuen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista yhdessä henkilöstön ja huoltajien kanssa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviin kuuluvat muun muassa:

  • lapsen tuen arviointi ja lapsen tarpeiden mukaisen toiminnan suunnittelu yhdessä varhaiskasvatushenkilöstön ja vanhempien kanssa
  • tukea tarvitsevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelman/lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman ja HOJKSin (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) laadintaan ja seurantaan osallistuminen
  • varhaiskasvatushenkilöstön työn tukeminen, ohjaus ja konsultointi
  • ryhmäkäynnit päiväkotiyksiköihin ja esiopetusryhmiin, pienryhmätyöskentely tai lapsen yksilöllinen ohjaus
  • lapsen kehityksen ja oppimisen tuen jatkumisen varmistaminen varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiopetuksen ja siirtyessä esiopetuksesta kouluun
© Askolan kunta 2024