Talous

Kuntatalous on osa julkista taloutta ja sen kehitys on sidoksissa koko kansantalouden kehitykseen. Kuntatalouden kehitykseen vaikuttavat mm. kuntarakenteen ja palvelurakenteen muutokset, kuntien asukasluvun muutokset, kuntien tehtävät, kuntia koskeva lainsäädäntö ja muu normisto, kuntien asema työmarkkinoilla sekä myös kokonaistaloudellinen ympäristö.

Kunnan taloudenhoidon kannalta keskeisiä asiakokonaisuuksia ovat seuraavat:

  • Talouden suunnittelu- ja seuranta (sis. talousarviokokonaisuuden, talouden ennustamisen ja siihen liittyvän seurannan)
  • Kirjanpito ja tilinpäätös (kirjanpitoon liittyvät yksityiskohdat kuten tiliöinnit sekä tilinpäätös)
  • Taloushallinnon ohjeet ja säännöt
  • Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
  • Kustannuslaskenta
© Askolan kunta 2024