Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksemme tavoitteena on lapsen sosiaalisten ja empaattisten taitojen sekä vuorovaikutustaitojen tukeminen. Jokainen lapsi on erilainen.  Pyrimme yhdessä luomaan kaikille lapsille hyvän päivän juuri tänään. Lapsilla on oikeus oppia ja rakentaa käsitystä itsestään sekä ympäröivästä maailmasta heidän omista lähtökohdistaan.

Askolassa lasten omat käsitykset ja mielipiteet ovat tärkeitä ja he saavat osallistua toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Rohkaisemme lapsia yhdessä tekemiseen ja yhteisöllisyyteen. Suhtaudumme avoimesti ja kunnioittavasti erilaisiin perheisiin sekä kotien erilaisiin katsomuksiin, uskontoihin, perinteisiin ja kasvatusnäkemyksiin. Tämä on rakentavan vuorovaikutuksen ja varhaiskasvatuksen perusta.

© Askolan kunta 2024