Ympäristömelu ja ympäristön tila

Ympäristömelu:
Ympäristönsuojelusihteeri käsittelee ilmoitukset melusta ja tärinästä, koeluontoisesta toiminnasta ja poikkeuksellisista tilanteista sekä maasto- ja vesiliikennelain mukaisia asioita.

Sähköinen asiointi:
Askolan kunnan ympäristönsuojelu on ottanut käyttöönsä valtakunnallisen Lupapiste-palvelun. Palvelun kautta kaikki rekisteröityneet käyttäjät, niin kuntalaiset kuin yritykset, voivat hakea lupia tai tehdä ilmoituksia Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän alueella.

Jatkossa luvat ja ilmoitukset tulee hakea Lupapisteen kautta.

Ympäristön tila:
Radonmittauksia voi tilata Säteilyturvakeskuksesta
Aukioloaika: 8.00 – 16.15
Vaihde: (09) 759 881

Ympäristön tila Uudellamaalla
Ilmanlaadun seuranta Uudellamaalla

© Askolan kunta 2024