Kuulutukset

Kuulutus on virallinen menettely tiedon antamiseksi kuntalaisille, erityisesti niille ihmisille, joiden elämään kyseinen tieto saattaa vaikuttaa.

Kunnan viralliset kuulutukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne tällä verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

© Askolan kunta 2024