Nuohous

Nuohous on osa paloturvallisuutta

Nuohouksessa puhdistetaan tulisijat ja savuhormit palamisjätteistä. Puhdistuksen tavoitteena on ehkäistä nokipalojen syntyä. Nuohoukseen sisältyy myös tulisijojen ja savuhormin kunnon silmämääräinen tarkastaminen. Tällä pyritään havaitsemaan tulipalon vaaraa aiheuttavat viat etukäteen. Paloturvallisuuden lisäksi säännöllinen nuohous on myös tarpeen, jotta tulisija toimisi hyvällä lämmitysteholla ja hormi vetäisi.

Pelastustoimen tilastojen mukaan tulisijojen ja savuhormien paloista nokipaloja on noin kolmasosa eli vuosittain keskimäärin kolmesataa. Tulisijojen ja hormien vaurioista aiheutuneita tulipaloja on vuosittain alle sata. Nuohottavista kiinteistöistä 74 % on asuinrakennuksia ja 25 % vapaa-ajan asuntoja. Vuosittain nuohous tulisi tehdä hieman yli miljoonassa kiinteistössä.

Nuohouspalvelut

Pelastuslaitoksilta on poistunut velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Nuohousyrittäjät tarjoavat palvelujaan vapaasti koko maassa ilman maantieteellisiä rajoituksia. Rakennuksen omistaja ja haltija voi tilata nuohouspalvelun haluamaltaan nuohousyritykseltä.

Piirinuohouksen päättymisen yhteydessä päättyi myös nuohouspalvelujen hintasääntely. Nuohousyrittäjä määrittää itse palvelunsa hinnan, jolloin nuohouksen hinnat ja hintaperusteet vaihtelevat yrityskohtaisesti. Nuohouksen hinta tai ainakin hinnan määräytymisperusteet on syytä varmistaa yrittäjältä jo tilausvaiheessa. Koti- ja etämyyntisääntelyn mukaan nuohousyrityksen on ilmoitettava ennen sopimuksen tekemistä palvelun kokonaishinta tai vähintään hintaperusteet. Mainonnassaan nuohoojat voivat käyttää esimerkkinä yhden tulisijan ja savuhormin nuohoushintaa.

Nuohoustyötä saa entiseen tapaan tehdä vain nuohooja. Nuohoojalla tarkoitetaan joko nuohoojan ammattitutkinnon tai talotekniikan ammattitutkinnon nuohouksen osaamisalalta suorittanutta henkilöä. Oletuksena on, että nuohoojan tarjotessa ja markkinoidessa nuohouspalveluja hänellä on tarvittava pätevyys.

Lue lisää nuohouksesta ja sen tärkeydestä Pelastustoimen verkkosivuilta

 

© Askolan kunta 2024