Pohjavedet

Pohjaveden pilaaminen on laissa kielletty (ympäristönsuojelulaki 8 §). Pohjaveden pilaantumisriskiä aiheuttaa kaikki sellainen toiminta, jossa käsitellään haitallisia aineita kuten esim. jätevettä, öljyä ja kemikaaleja.

Pohjaveden suojelu

Pohjavesialueet
Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kunnissa on yhteensä 32 tärkeää, vedenhankintakäyttöön soveltuvaa tai muuta pohjavesialuetta. Suurimmat ja antoisimmat pohjavesialueet sijaitsevat hiekka- ja sora-alueilla kuten Tuhkauuninmäki ja Uusisilta Myrskylässä ja Puntarmäki Pukkilassa. Pohjaveden pinnan syvyys maanpinnasta vaihtelee paikallisesti ja vuodenajan mukaan.

Pohjavesialueet löytyvät karttatiimin nettikarttapalvelusta valitsemalla ympäristökeskuksen aineistoista pohjavesialueet.

Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien alueelle on tehty pohjavesien suojelusuunnitelmat. Suojelusuunnitelmissa on kartoitettu mm. alueiden pohjavesiin kohdistuvia riskitoimintoja.

Myrskylän suojelusuunnitelma
Mörskom kommuns skyddsplan sammanfattning
Pornaisten suojelusuunnitelma
Pukkilan suojelusuunnitelma

© Askolan kunta 2024