Hyvinvointi ja terveys

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien tehtävä, jota toteutetaan kaikissa arkisissa toiminnoissa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on ennen kaikkea yhteistyötä, johon osallistuvat kaikki kunnan toimialat, valtuusto, johtoryhmä, erilaiset työryhmät, yhteistyökumppanit sekä kuntalaiset itse.

Hyvinvointi on yksi kuntastrategiamme peruspilareita. Hyvinvointityötämme ohjaa valtuustokausittain tehtävä hyvinvointikertomus ja -suunnitelma. Lisäksi kuntalaisten hyvinvointia seurataan ja siitä raportoidaan valtuustolle vuosittain. Seuraamisessa hyödynnetään tilastoista nousevaa ja kokemuspohjaista tietoa.

Hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia päätöksiä ja toimia tehdään kunnan kaikilla sektoreilla. Hyvinvointia edistävässä työssä tärkeitä toimijoita ja kunnan yhteistyökumppaneita ovat seurakunta, järjestöt ja yhdistykset, oppilaitokset, paikalliset yritykset sekä hyvinvointialueen palveluverkosto.

 

© Askolan kunta 2024