Yläkoulu, Askolan koulu

Askolan yläkoulu, vaalea koulurakennus, jonka edessä puita

Yläkoulu toimii Askolan koulukeskuksessa, jossa ovat myös alakoulu ja tulevaisuudessa Askolan lukio.

Yläkoulu kokoaa kaikki kunnan 13–16-vuotiaat oppivelvolliset saman katon alle. Yläkoulu on myös pukkilalaisten yläkouluikäisten lähikoulu.

Koulussa kaikilla luokka-asteilla on neljä perusopetusryhmää. Lisäksi koulussa on neljä erityisopetuksen pienluokkaa, joista yksi eli Karhunpesän luokka toimii sijaishuoltoyksikössä.

Yläkoulun toiminnan perustana ovat sekä opetussuunnitelman arvopohja että työyhteisön toiminnan arvot, yhdenvertaisuus, vastuullisuus, merkityksellisyys, yhteisöllisyys ja turvallisuus. Eräänlaisena koulutyön mottona on: kaikki arvot toteutuvat kohtaamisessa –  opetustyössä kaikki on kohtaamista. Kohtaamisen lisäksi korostamme ratkaisukeskeisyyttä ja sitä, että jokainen oppii tuntemaan ja sanoittamaan omia vahvuuksiaan. Niiden vahvistaminen ja ”huomaa hyvä” -ajattelumalli ovat kohtaamisen lähtökohtia. Kun kohdataan toinen ihminen, häntä arvostetaan, kunnioitetaan ja häneen luotetaan.

Lukuvuoden tavoitteet on kirjattu Wilmassa olevaan vuosisuunnitelmaan ”hyvinvointi, turvallisuus ja oppiminen” -otsikoiden alle.

 

© Askolan kunta 2024