Tontit

Tontit esittelee ja myy OP Koti Uusimaa Oy. Voit varata kiinnostavan omakoti- tai yritystontin itsellesi ottamalla yhteyttä OP-Koti-kiinteistövälitykseen. Tonttivaraus on voimassa kolme (3) kuukautta varauspäivämäärästä. Ostajan on tehtävä lopullinen kauppa varausajan puitteissa tai varaus raukeaa ja kunta voi myydä tontin toiselle ostajalle. Yksi varaajataho (esim. perhe tai yritys) voi varata kerrallaan yhtä tonttia. Varattuihin tontteihin ei oteta rinnakkaisia varauksia yhtäaikaisesti.

Omakotitonttien vuokrat laskivat – hyödynnä kampanjaetu!

Kunnanvaltuusto on 12.6.2023 § 30, kokouksessa päättänyt, että kunta alentaa tässä esityksessä jäljempänä mainittujen asuintonttien osalta uusien vuokrasopimusten vuotuista vuokraa nykyisestä seitsemästä prosentista (7 %) kahteen prosenttiin (2 %).

Kahden prosentin (2 %) mukaisen vuosivuokran kampanja-aika on 31.12.2028 saakka, johon ajankohtaan mennessä aloitetut uudet vuokrasopimukset ovat määräaikaisesti alennettuja, vuokrasopimuksen tekohetkestä seuraavat 10 vuotta. Tämän jälkeen tontin vuokra tarkistetaan sen hetkisen kunnan päättämän vuokrahinnoittelun mukaiseksi, joka tällä hetkellä on seitsemän prosenttia (7 %), mikäli vuokralainen ei käytä osto-oikeuttaan.

Mikäli vuokralainen ei täytä rakentamisvelvoitetta, on vuokranantajalla oikeus purkaa vuokrasopimus ja periä vuokralaiselta sopimussakkoa, joka on viisi prosenttia (5 %) tontin sen aikaisesta hinnasta jokaiselta vuokranajan vuodelta. Asuinalueet, joiden vapaiden asuintonttien osalta kampanja on voimassa: Lakeakallio, Kairaisrinne, Monninkylä/Monsala.

Vuokralle ottajan hallinnassa voi olla kerrallaan enintään yksi tontti henkilöä, perhettä tai ammattirakentajaa kohden.  Etusijaisina vuokralaisina huomioidaan paikkakunnalla ensi kertaa rakentajat. Tontteja ei vuokrata lisämaaksi toisille tonteille.

Alennuskampanja ei koske yritystontteja.

© Askolan kunta 2024