Ainevalintakortti

Tummennettu pakollinen, * valtakunnallinen valinnainen, ^ paikallinen valinnainen, v verkko-opinnot. HUOM! Opintojaksot ovat lähtökohtaisesti 2 op, poikkeukset merkitty sulkuihin (1 tai 3).

Suositellaan opiskeltavaksi
1. vuonna LOPS20212. vuonna LOPS20213. vuonna LOPS2021
Äidinkieli ja kirjallisuus(AI)12 (1)3 (1)46 (1)12^57 (1)8129*10*11*12
A1–kieliEnglanti (EN)1 (1)2 (3)311^(1)4568*11^ (1)9^7*8*10 (1)11
B1–kieliRuotsi (RUB)1 (1)2 (3)11^ (1)34511^ (1)6*7*9^11^
B2 tai B3–kieliSaksa (SB32)1*2*3*4*5*6*7*8*
Ranska (RB32)1*2*3*4*5*6*7*8*
Italia (ITA)1^1^1^
MatematiikkaPitkä (MA)Y12 (3)34 (3)56 (3)789 (1)10*12*13^
Lyhyt (MB)Y123456 (1)7 (1)8*9*10^
Fysiikka(FY)1 (1)2 (1)3*105*6*108*9*10
Kemia(KE)1 (1)2 (1)3*4*5*6*7^ (1)
Biologia(BI)14*2 (1)3 (1)5*66
Maantiede(GE)12*3*4*5^ (1)
Uskonto(UE)123*3*4*v
Filosofia(FI)13*v4*v23*v4*v
Psykologia(PS)12*3*4*5*7^
Historia(HI)1234*5*5*
Yhteiskuntaoppi(YH)1234
Taideaineet(yht. kolme pakoll.)
Kuvataide (KU)123^5^3^5^KULD3^5^KULD
Musiikki (MU)125^8^75^8^7MULD5^8^7MULD
Liikunta(LT tai LP tai LI)16^24*66^
Terveystieto(TE)12*3*2*3*
Opinto-ohjaus(OP)1 (1)5^1 (1)4^3^2
Elämäkatsomustieto(ET)1v2v
Tieto- ja viestintäteknologia(TVT)TVT-opintokokonaisuus pakollinen kaikille alkaville
© Askolan kunta 2024