Ostolaskut

Kunnanhallitus päätti 19.1.2022 § 394 että ostolaskut julkaistaan tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen kunnan kotisivuilla ensimmäisen kerran vuodesta 2021 ja sen jälkeen vuosittain. Aineisto sisältää Askolan kunnan palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä maksetut vuokrat ja muut kulut. Aineistossa on mukana Askolan kunnan toimialojen ostolaskutiedot. Tiedot on poimittu kunnan kirjanpitojärjestelmästä laskurivitasolla ja aineistoa on täydennetty mm. organisaation ja tiliryhmien nimitiedoilla. Aineisto ei sisällä toimittajia, joilla ei ole y-tunnusta eikä kunnan sisäisiä laskuja.

Aineisto sisältää seuraavat saraketiedot: kunta, kuntanumero ja y-tunnus (vakiotieto), kustannuspaikka nimettyinä, tositepäivä ja tositenumero, tilinumero, tilin nimi, toimittajan nimi, toimittajan Y-tunnus, laskun netto- ja bruttosumma euroina ja laskun alv-osuuden euroina. Aineisto ei sisällä ostoja yksityishenkilöiltä eikä yksityishenkilöille maksettuja avustuksia tms. henkilötietosuojan piiriin kuuluvaa dataa.

Tietoja on luokiteltu aineiston käytön helpottamiseksi. Luokittelujen avulla aineistosta voi tarkastella ostoja esimerkiksi toimittajittain ja tilitasolla suodatuksien avulla.

Aineiston euromääriä ei voi verrata suoraan kunnan talousarvioon eikä toteutuneisiin kustannuksiin aineistossa tehtyjen rajausten vuoksi.

Lataa kunnan ostolaskut 2022 Excel-muodossa

 

 

© Askolan kunta 2024