Monninkylän koulu

vaalea puurakenteinen koulurakennus ulkoa kuvattuna

Monninkylän koulu on yksi Askolan alakouluista. Kouluhankkeen 2. vaihe valmistui loppuvuonna 2020 ja toimimme uusissa kivoissa ja toimivissa tiloissa Monninkylässä. Koulumme on mukana Liikkuva koulu -hankkeessa ja KiVa-koulussa.

Monninkylän koulu on ”Meidän koulu”, jossa koulupäivistä ei touhua, tunteita tai vauhtia puutu. Siitä pitävät koulumme noin 150 oppilasta ja henkilökunta huolen. Koulumme tärkeimpiä arvoja ovat välittäminen, ilo ja luottamus sekä turvallisuus. Me opettelemme elämään yksilöinä yhteisössä ja iloitsemaan oppimisesta. Opimme myös itse huolehtimaan omista jäljistämme ja omasta kouluympäristöstämme sekä käyttäytymään kohteliaasti ja toisia sekä itseä arvostaen.

Yhteispeli osana koulumme toimintakulttuuria

Yhteispeli on koulussamme käytössä oleva toimintatapa, jolla vahvistetaan lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Yhteispelikoulutuksen ovat käyneet useat opettajat koulussamme ja toimintatapaa jalkautetaan kouluun myös tutoropettajatoiminnan avulla. Yhteispelin toimintatavat soveltuvat erilaisiin koulupäivän tilanteisiin ja koko koulun rakenteisiin. Toimintatapa tukee tervettä ja tasa-arvoista vuorovaikutusta koko koulussamme.

Lisätietoa yhteispelistä

© Askolan kunta 2024