Kaavoitus

Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu

Kaavoituksella ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista. Kaavoilla suunnitellaan asumisen, työpaikkojen, palvelujen, liikenteen ja viheralueiden sekä muiden toimintojen sijoittumista. Kaava voi koskea uusien alueiden rakentamista tai muutoksia jo rakennetuille alueille.

Kunnassa laaditaan joka vuosi kaavoituskatsaus, jossa kerrotaan vireillä olevista asioista sekä kaavoitusohjelma, jossa kerrotaan tulevien vuosien suunnitelmista.

Ajantasa-asemakaava
Ajantasa-asemakaava on koostekartta kaikista kunnassa voimassa olevista asemakaavoista. Viralliset ja alkuperäisessä koossa olevat asemakaavakartat sekä niihin
liittyvät asemakaavamerkintöjen selitykset sekä -määräykset löytyvät neljän kunnan yhteisestä rakennus- ja ympäristöosastosta Askolasta.

Kirkonkylän ja Vakkolan ajantasa-asemakaava
Indeksikartta Monninkylä

Keskustaajamien osayleiskaava

Keskustaajamien osayleiskaavaehdotus käsittää Kirkonkylän, Vakkolan sekä Monninkylän taajama-alueet ympäristöineen. Tavoitteena on ollut laatia oikeusvaikutteinen
osayleiskaava, jossa esitetään yleispiirteisesti alueiden maankäyttö, yhdyskuntarakenteen kehittäminen ja eri toimintojen yhteensovittaminen. Osayleiskaava on tullut voimaan 18.6.2011.

Kaavoitusasiat

Askola: palvelualuejohtaja Esko Halmesmäki
Pukkila: tekninen johtaja Timo Krigsman
Pornainen: tekninen johtaja Antti Ikonen
Myrskylä: tekninen johtaja Timo Krigsman

Koko yleiskaava

Vakkola Nalkkila
Kirkonkyla
Monninkylä
Teollisuusalue
Vakkola

Osayleiskaavamerkinnät ja -määräykset -dokumentin voit tilata palautelomakkeen kautta tai sähköpostitse askola@askola.fi

© Askolan kunta 2024