Iltapäivätoimintaan hakeminen ja irtisanominen

Iltapäivätoimintaa voidaan järjestää keskimäärin 187–190 työpäivää lukuvuoden aikana. Koulujen loma-aikoina iltapäivätoimintaa ei järjestetä eikä lukukausien päättöpäivinä. Iltapäivätoiminta järjestetään päivittäisenä ryhmätoimintana kaikkina koulupäivinä 3–4 tuntia päivässä pääsääntöisesti kello 12–16 välisenä aikana. Lukuvuonna 2023–2024 iltapäivätoimintaa järjestetään seuraavasti: Askolan koulu, alakoulu ja Monninkylän koulu klo 12.00–16.00.

Lapsia iltapäivätoimintaan otettaessa sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita. Ellei kaikille hakeneille voida järjestää paikkaa, niin etusijalla ovat koulunsa aloittavat ensimmäisen luokan oppilaat. Paikan saamisen perusteena voi olla myös kasvatuksellisia ja sosiaalisia perusteita. Ryhmämitoitus on 20 oppilasta/ohjaaja. Mikäli ryhmässä on erityisen tuen päätöksen omaava oppilas, niin tämä merkitsee kahta oppilaspaikkaa ryhmässä. Ryhmän minimikoko alakouluissa on seitsemän oppilasta.

Mikäli hakijoita on enemmän kuin toimintapaikkoja, niin paikat myönnetään seuraavasti:

  1. Ensimmäisen luokan oppilaat sekä sellaiset oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös. Etusijalla ovat koko lukuvuoden toimintaan sitoutuvat hakijat.
  2. Kakkosluokan oppilaat. Etusijalla ovat koko lukuvuoden toimintaan sitoutuneet hakijat.
  3. Arvonta, jos hakijoiden välillä ei ole eroa.

Iltapäivätoimintaan voi hakea sähköisesti Wilmassa koko lukuvuoden ajan. Iltapäivätoiminta-ajan voi valita joko koko lukuvuodeksi tai erikseen syys- tai kevätlukukaudeksi.

Iltapäivätoiminnan yhdyshenkilö valmistelee asiaa yhteistyössä palvelujohtajan kanssa ja hän tekee päätökset toimintaan otettavista oppilaista. Päätös koululaisten iltapäivätoiminnasta tehdään lukukaudeksi tai lukuvuodeksi kerrallaan, riippuen huoltajan tekemästä hakemuksesta. Päätökset iltapäivätoiminnasta ovat luettavissa heti päätöksenteon jälkeen Wilmassa, mutta viimeistään toukokuun aikana. Iltapäivätoimintapaikasta voi saada myös kielteisen päätöksen. Perusteet kielteiselle päätökselle ovat; ryhmän minimikoko ei täyty, jolloin ryhmää ei perusteta tai hakija ei ole 1. tai 2. luokan oppilas. Vapaita paikkoja voi tiedustella iltapäivätoiminnan yhdyshenkilöltä lukuvuoden aikana.

Iltapäivätoiminnassa oleville lapsille ei kuulu kuljetusetuuksia. Mikäli lapsella on perusopetuslain mukainen koulukuljetusetuus, kuljetus koskee vain matkaa kouluun ja sieltä kotiin, ei iltapäivätoimintaan eikä sieltä kotiin.

Iltapäivätoiminnan irtisanominen

Iltapäivätoiminnan irtisanominen tehdään Wilmassa:  Hakemukset ja päätökset ->Tee uusi hakemus -> Palveluntarpeen muutos ja iltapäivätoimintapaikan irtisanominen IP-toiminta.

Mikäli toimintapaikka irtisanotaan kesken kuukauden, peritään ko. kuukaudelta täysi kuukausimaksu.  Päätös iltapäivätoiminnan irtisanomisesta, tulee näkyviin huoltajalle Wilmassa päätöksen teon jälkeen. Iltapäivätoiminnan irtisanomisesta, tulee huoltajan olla ensisijaisesti yhteydessä iltapäivätoiminnan yhdyshenkilöön ja sen jälkeen iltapäivätoiminnanohjaajaan.

© Askolan kunta 2024