Kesätyöseteli

Kesätyöseteli on Askolan kunnan 250 euron tuki vuosina 2005–2008 syntyneille askolalaisille nuorille kesätyön hakemiseksi yrityksistä/ yhteisöistä/järjestöiltä. Kesätyöseteleitä on 12 kpl ja ne jaetaan hakemusjärjestyksessä hallintojohtajan päätöksellä.

Oikeudet tukeen täyttyvät, kun

 • kesätyöntekijä on askolalainen, v. 2005–2008 syntynyt nuori.
 • työnantaja on toimiva yritys, yhteisö tai järjestö – ei kotitalous tai yksityishenkilö.
 • työsuhde kestää vähintään kaksi viikkoa/10 päivää
 • nuoren palkka on vähintään 500 eur kahdelta viikolta.
 • nuori voi saada vain yhden kesätyösetelituen kesän aikana
 • kesätyöntekijä ei voi olla yrittäjän/yrityksen omistajan perheenjäsen.
 • kesätyöntekijä ei voi olla samana kesänä Askolan kunnan kesätyöntekijänä.

Palkkaus ja työaika

 • Työnantaja tekee kirjallisen työsopimuksen nuoren kanssa.
 • Työsuhteen kesto on vähintään kaksi viikkoa (10 työpäivää) ja siitä maksettava bruttopalkka vähintään 500 eur/kaksi viikkoa, kuitenkin noudattaen TES:n mukaista vähimmäispalkkaa.
 • Työnantaja vastaa kaikista työnantajamaksuista.
 • Kesätyösetelillä palkattavat nuoret ovat kesäharjoittelijoita. Toivottavaa on, että nuori saisi pidemmän työsopimuksen, vaikka kunnan tuki onkin vain kahdelle viikolle.
 • Päivittäinen työaika on vähintään kuusi tuntia.
 • Työpäivän keskellä annetaan vähintään 30 minuutin ruokatauko, joka ei sisälly työaikaan.
 • Työsuhde sijoittuu kaudelle 1.6.–31.8.2024.
 • Työjakson ei tarvitse olla yhtämittainen.

Kesätyösetelin käyttöohje

 • Ko. ikäryhmän askolalainen nuori esittää kesätyötä hakiessaan kesätyösetelihakemuksen yritykselle/yhteisölle/järjestölle. Mikäli nuori saa kesätyöpaikan, hakemus täytetään yhdessä nuoren kanssa.
 • Työnantaja/nuori palauttaa kesätyösetelihakemuksen täytettynä ja allekirjoitettuna kunnanvirastoon tai postitse osoitteella: Askolan kunta, Askolantie 30, 07500 Askola, kuoreen merkintä KESÄTYÖSETELIHAKEMUS. Setelit myönnetään hyväksymisjärjestyksessä.
 • Askolan kunnan hallintojohtajan päätös työllistämistuen myöntämisestä sekä ko. nuoren henkilökohtainen kesätyöseteli sekä työnantajan todistuspohja toimitetaan työnantajalle.
 • Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen työnantajan täyttämän kesätyösetelin, työnantajan todistuksen ja työntekijän palkkatodistuksen perusteella. Kesätyöseteli liitteineen tulee palauttaa viimeistään pe 29.11.2024 osoitteella: Askolan kunta, Askolantie 30, 07500 Askola, kuoreen merkintä KESÄTYÖSETELI.
© Askolan kunta 2024