Juornaankylän koulu

Juornaankylän alakoulu, vaalea ja vanha puurakennus ulkopäin kuvattuna. Vihreä katto.

Juornaankylän koulu on yksi Askolan alakouluista. Pieni kaksiopettajainen kyläkoulumme sijaitsee tunnelmallisissa tiloissa Juornaankylässä. Koulumme on mukana Liikkuva koulu -hankkeessa ja KiVa-koulussa.

Koulumme tehtävänä on lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. Haluamme luoda kouluumme ilmapiiriltään viihtyisän toiminta- ja oppimisympäristön. Sellaisen, jossa oppilaat voivat kasvaa ja kehittyä itsetunnoltaan terveiksi, oppimishaluisiksi, tiedonhankintataitoisiksi ja yhteistoimintaan sekä terveeseen sosiaaliseen kanssakäymiseen kykeneviksi nuoriksi. Painopistealueemme on lasten ja kouluyhteisön hyvinvoinnin ylläpitäminen ja tukeminen, tapakasvatus sekä oppimis- ja yhteistyötaitojen edistäminen. Yhdessä eri-ikäisten kanssa toimiminen ja yhteisöllisyys ovat tärkeä osa jokaista koulupäivää.

Välittäminen ja ilo osana koulumme toimintakulttuuria

Kaikki koulun toiminta perustuu oppilaista välittämiseen. Välittäminen tarkoittaa, että oppilas ja koulun henkilökuntaan kuuluva on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Niin, että oppilaalla on hyvä sekä turvallinen olo ja hän voi kokea olevansa arvokas omana itsenään sekä tasavertaisena toisten kanssa. Ja että on helppoa iloita ja innostua uuden oppimisesta. Oppilasta kannustetaan ja tuetaan saavuttamaan oma parhaansa.

© Askolan kunta 2024