Ehkäisevä päihdetyö

Ennalta ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on ehkäistä ja vähentää alkoholi, tupakka- ja nikotiinituotteiden, huumeiden käyttöä ja ongelmallista rahapelaamista sekä niistä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja.

Ehkäisevän päihdetyö perustuu päihteiden käytön ja siitä aiheutuvien haittojen seurantaan, käytettävissä olevaan tieteelliseen näyttöön ja hyviin käytäntöihin. Seuranta liittyy kunnassa osaksi hyvinvoinnin ja terveydentilan ja siihen vaikuttavien tekijöiden seurantaa. Kunnassa toimii monialainen ehkäisevän päihdetyön työryhmä. Lisäksi hyvinvointialueen vetämä alueellinen ept-työryhmä (ehkäisevä päihdetyö) on aloittamassa toimintaansa. Ehkäisevä päihdetyö ja valistus kuuluvat myös koulujen perusopetukseen.

© Askolan kunta 2024