Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua puhelimitse numeroon 040 719 5069 tai 040 7109 104 tai sähköpostitse osoitteeseen askola@askola.fi tai lomakkeella viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen klo 16.00.

 

© Askolan kunta 2024