Tutkimukset ja kyselyt

Askolan kuntakysely järjestetään vuosittain. Se tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuden päästä ääneen ja vaikuttamaan. Kyselyssä vastaajia pyydetään arvioimaan kunnan palveluja ja ehdottamaan mahdollisia kehittämiskohteita. Lisäksi kyselyllä kartoitetaan, miten kuntalaiset voivat ja mitkä asiat vaikuttavat heidän hyvinvointiinsa.

Kuntakyselystä ilmoitetaan hyvissä ajoin kunnan verkkosivuilla ja some-kanavissa. Kyselyyn vastataan kunnan verkkosivuilla, mutta vastaamisen voi tehdä myös paperilomakkeella. Vastaamisen voi antaa anonyymisti ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Osa kysymyksistä on monivalintakysymyksiä, osa avoimia kysymyksiä. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata.

Kaikki vastaukset ovat tervetulleita ja tärkeitä kehityksen työvälineitä.

© Askolan kunta 2024