Päätöksenteko

Askolan kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää 27-jäseninen kunnanvaltuusto.

Kunnan tehtävät määritellään perustuslaissa sekä kuntalaissa. Perustuslain 11 luvun mukaan kunnilla on itsehallinto ja verotusoikeus. Kuntalain mukaan kaikissa kunnissa on oltava kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, kunnanjohtaja, tarkastuslautakunta ja ammattitilintarkastaja. Lisäksi kunnanvaltuusto voi asettaa lautakuntia pysyvien tehtävien hoitamista varten. Kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden vaaleissa neljäksi vuodeksi valitsema kunnanvaltuusto.

© Askolan kunta 2024