Hyvinvoinnin edistäminen

Hyvinvointi on laaja ja moniulotteinen käsite. Sen voidaan katsoa koostuvan fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja henkisestä hyvästä olosta, joka on ihmisen itsensä, läheisten, yhteiskuntapolitiikan, palvelujärjestämän ja lähiympäristön tulosta. Hyvinvointi merkitsee elämänkaaren eri vaiheissa eri asioita. Tärkein tekijä hyvinvoinnin edistämisessä on yksilö itse.

Kunnan tehtävänä on luoda kuntalaisille puitteita oman hyvinvoinnin rakentamiseksi, kannustaa asukkaita huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan sekä seurata kuntalaisten terveyttä ja hyvinvoinnin tilaa säännöllisesti.

Kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistetään kaikissa kunnan palveluissa kuten varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, kulttuuri- ja liikuntapalveluissa, nuorisopalveluissa sekä työllisyys- ja elinympäristöpalveluissa. Kunta ei kuitenkaan voi tehdä vaikuttavaa hyvinvointityötä yksin, vaan tärkeässä roolissa ovat yhteistyökumppanit ja myös kuntalaisten osallistaminen.

© Askolan kunta 2024