Talousarvio

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat sekä tuloarviot, ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman 15.11.2023 kokouksessaan.

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026

© Askolan kunta 2024