Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

Askola kuuluu Vantaan sovittelutoimiston toimialueeseen.

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu on maksutonta, lakisääteistä ja koko väestölle tarkoitettua palvelua. Siinä rikoksen tai riidan osapuolille järjestetään mahdollisuus käsitellä tapahtunutta turvallisessa ilmapiirissä ja puolueettomien sovittelijoiden ohjauksessa.

Tavoitteena on auttaa osapuolia löytämään keskenään heitä tyydyttävät ratkaisut aiheutuneiden haittojen hyvittämiseksi.

Vantaan sovittelutoimiston ammatillinen henkilöstö organisoi sovittelutoimintaa. Sovittelutapaamisten ohjauksesta vastaavat pääasiassa koulutetut puolueettomat sovittelijat.

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu perustuu lakiin rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta 9.12.2005/1015.

Palvelun käytön edellytykset

Rikoksen ja riidan osapuolet, alaikäisen huoltaja, poliisi tai syyttäjä, muut viranomaiset ja kunnan nuoriso-ohjaaja voivat tehdä aloitteen sovittelusta sovittelutoimistoon.
Lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä asioissa aloitteen voi tehdä ainoastaan poliisi tai syyttäjä. Sovittelutoimisto arvioi yhdessä osapuolten kesken tapauksen soveltuvuuden sovitteluun.

Sovittelutapaamisessa osapuolet kohtaavat toisensa ja etsivät kaikkia tyydyttävää ratkaisua asiaan.

Soviteltavat asiat ovat tavallisimmin väkivaltarikoksia, omaisuusrikoksia tai erilaisia riita-asioita.

Sovittelun seurauksena viranomaiset voivat keskeyttää oikeuskäsittelyn tai sovittelu voidaan ottaa huomioon mahdollista rangaistusta harkittaessa.

Sovittelussa voi olla mukana mm. huoltaja, edunvalvoja, tulkki.

Sovittelussa saa käyttää avustajaa ja tukihenkilöä.

Sovittelua voi ehdottaa:

  • rikoksen tai riidan osapuoli
  • huoltaja tai edunvalvoja
  • poliisi tai syyttäjä
  • muu viranomainen (esim. kunnan nuoriso-ohjaaja)
  • sovittelualoite tehdään sovittelutoimistoon. Lähisuhdeväkivaltarikoksissa vain poliisi tai syyttäjä saa tehdä sovittelualoitteen. Sovittelutoimiston ammattihenkilöstö selvittää asian soveltuvuuden sovitteluun ja neuvoo kaikissa yksityiskohdissa

Lisätietoja sovittelusta Vantaan sovittelutoimisto

© Askolan kunta 2024