Vaikuttamistoimielimet

Neuvostot

Kuntamme aktiiviset vaikuttamistoimielimet ovat vammaisneuvosto, vanhusneuvosto ja nuorisovaltuusto. Kunnanhallitus nimeää vaikuttamistoimielimien jäsenet aina sovituksi toimikaudeksi. Jokaiseen toimielimeen nimetään myös kunnanhallituksen edustaja. Lisäksi neuvostoissa ja nuorisovaltuustossa toimii yhteyshenkilönä ja valmistelijana kunnan edustaja.

Vaikuttamistoimielimet ovat edustamansa väestöryhmän vaikuttamis- ja kuulemiskanavia. Niiden tehtävänä on oman väestöryhmän etujen edustaminen sekä väestöryhmän tarpeiden ja näkemysten esiin tuominen. Neuvostot voivat osallistua päätöksentekoon antamalla lausuntoja tai tekemällä aloitteita.

Neuvostojen jäsenet

Vanhusneuvosto

  • Hannes Bjurström (pj.), Riitta Vainio, Eila Hopeamaa ja Pauli Vähäkoski

Vammaisneuvosto

  • Minna Manninen (pj.), Katriina Kurki, Nana Lokteva, Heikki Masalin ja Janne Riekki

Nuorisovaltuusto

  • Eemil Mantila (pj.), Daniel Kytönen, Austeja Kvedaraite, Viktoriia Gorovaia, Julia Hirvi, Eelin Kultanen, Lauri Keipi, Ella Paavola ja Hilla Yrttiaho

Myös hyvinvointialueen on asetettava alueelliset vaikuttamistoimielimet, joiden jäsenet valitaan kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä. Alueen jokainen kunta tulee olla edustettuna alueellisessa vaikuttamistoimielimessä. Itä-Uudenmaan alueelliset toimielimet ovat aloittaneet toimintansa vuoden 2023 alusta.

© Askolan kunta 2024